profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Krytyka naśladowania wzorów francuskichpoleca84%
Język polski

"Żona modna" Ignacy Krasicki

Streszczenie Satyra Ignacego Krasickiego "Żona Modna"opowiada o pewnym szlachcicu i jego perypetiach z żoną. Szlachcic ten opowiada o swojej żonie, która została wychowana w mieście i przeprowadziła się do niego na wieś. Żona ciągle krytykuje...poleca83%
Język polski

Plan wydarzeń "Żona Modna" Ignacy Krasicki

1. Zaloty pana Piotra. 2. Spisanie intercyzy. 3. Wyjazd do domu. 4. "Ciężka" droga. 5. Porządki nowej pani. 6. Rozpacz pana domu. 7. Wystawna uczta. 8. Gaszenie pożaru. 9. Przeprowadzka dopoleca77%
Język polski

Co ośmiesza i krytykuje Ignacy Krasicki w satyrze pt. "Żona modna" ?

„ Co ośmiesza i krytykuje Ignacy Krasicki w satyrze pt. „ Żona modna ” ? „ Ignacy Krasicki w wierszu pt. „ Żona modna ” przedstawia w krzywym zwierciadle obraz żony, która za wszelką cenę pragniepoleca81%
Język polski

"Piękny bal ale tragiczny w skutkach" - Ignacy Krasicki "Żona modna" (opis sytuacji)

Podmiotem lirycznym w satyrze Ignacego Krasickiego " Żona modna " jest szlachcic, który opisuje przyjacielowi swoje perypetie z młodą żoną . Jego słowa są bardzo plastyczne, możemy z łatwością wyobrazićpoleca85%
Język polski

Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca XVIII wiecznego społeczeństwa polskiego.

. Zwraca również Polakom uwagę na to że nie potrafią przyjąć gościa bez kieliszka mocniejszego trunku. Satyra " Żona modna " - napisana jest w formie dialogu. Jest to skarga pewnego szlachcicapoleca83%
Język polski

Ignacy Krasicki uczy i bawi.

przybliżyć ten temat na podstawie znanego pisarza, autora wielu satyr i bajek - Ignacego Krasickiego. Za przykład weźmiemy jego trzy utwory: dwie satyry „Pijaństwo”, „ Żona Modna ” i bajkę „Kulawy i