profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kryteria kandydata na Radnegopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

"Kryteria kandydata na Radnego, Rzecznika Praw Dziecka, Prezydenta Polski i mediatora".

"Kryteria kandydata na Radnego, Rzecznika Praw Dziecka, Prezydenta Polski i mediatora". Tematem mojej pracy będzie omówienie po kolei stanowisk Radnego, Rzecznika Praw Dziecka, Prezydenta Polski i mediatora, oraz kryteriów, jakie ubiegający się...poleca85%
Administracja

Samorząd terytorialny

apoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego w sprawie utwardzenia ulicy.

[data np. 22.02.2002] [imię i nazwisko piszącego np. Marek Nowak] [adres piszącego np. Ul. Osiedlowa 1] Sz. P. [imię i nazwisko radnego np. Jan Kowalski] Radny Gminy Jabłonna List w sprawiepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego

rowerach, rolkach, biegają i pędzący samochód jest niebezpieczeństwem ogromnym, bo na pewno nie wyhamuje na czas. Dwa razy interweniowała policja, zdarzyły się już stłuczki, ale to nie pomogło, nadalpoleca89%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego.

list i poprosić aby pan na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy poruszył problem drogi gminnej z ……. do …….. . Jakość tej drogi oraz jej pobocza jest fatalna. Dziury w asfalcie są kłopotliwe, wręczpoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Napisz list do radnego danego miasta, w którym przedstawisz stanowisko w sprawie budowy obwodnicy, która będzie przebiegać przez tereny o niepowtarzalnym krajobrazie

mieście wciąż nasila się ruch, zwłaszcza w godzinach po południowych a przejeżdżające tam samochody ciężarowe powodują nadmierny hałas i zwiększenie ilości spalin w mieście. Nowa obwodnica jest także