profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Krwawa niedziela w Rosjipoleca84%
Historia

Rewolucja 1905-1906 w Rosji.

Na początku XX wieku istniała w Rosji sytuacja rewolucyjna - chłopi żądali ziemi , robotnicy ustawodawstwa pracy, wśród wielu warstw społeczeństwa system samodzierżawia, kompletnie już anachroniczny, budził opór. Ferment wewnętrzny zaostrzał...poleca87%
Historia

Rok 1905

Na wstępie chcę zwrócić uwagę na fakt, iż Królestwo Polskie zajmowało w carskiej Rosji miejsce szczególne z dwóch powodów: po pierwsze było to terytorium stanowiące sto kilkanaście lat wcześniej jądro dużego niepodległego państwa. Świadomość...poleca83%
Historia

Krwawa niedziela w Rosji.

Świt, który 22 stycznia 1905r. Wstał nad stolicą Rosji- Petersburgiem, był słoneczny i mroźny. Szeroki koryto Newy skuwała cienka warstwa lodu. Na obrzeżach miasta zaczęły się już zbierać marsze protestacyjne. Gdy nastał ranek, ruszyły się one w...poleca85%
Historia

REWOLUCJA 1905 - 1906 NA ZIEMIACH POLSKICH.

rewolucja " społeczno - narodowa, choć uwzględniając potrzeby rewolucji rosyjskiej, powinna formułować własne cele. W 1905 r. wysunęła hasło odrębnej konstytuanty w Warszawie. Jednakże w samej PPS dochodziłopoleca81%
Historia

Rewolucja w Rosji i na ziemiach polskich 1905-1907r.

REWOLUCJA W ROSJI I NA ZIEMIACH POLSKICH 1905 -1907r Przegrana Rosji w wojnie z Japonią i jej konsekwencje! Przegrana Rosji w wojnie z Japonią w roku 1905 o panowanie na dalekim Wschodziepoleca83%
Historia

Rewolucja w Rosji (1905-1907)

1905 . Jednak nie zostało one poparte dość zdecydowanie przez inne skupiska robotnicze oraz wojsko po 8 dniach zostało krwawo stłumione. W 1906 roku fala nastrojów rewolucyjnych w Rosji opadła a w 1908poleca75%
Historia

Rewolucja w Rosji w latach 1905-1907. Geneza, przebieg, skutki.

ucisku. Burżuazję w Rosji można podzielić na burżazję rosyjską i burżuazję narodową czyli tą która rozwinęła się w krajach podbitych, była ona nastawiona bardziej opozycyjnie. Burżuazja narodowa bowiempoleca85%
Historia

Rewolucja w Rosji 1905-1907

" Rewolucja 1905 -1907 roku w Rosji i na ziemiach polskich." Rywalizacja Rosji z Japonią o wpływy na dalekim wschodzie (Chiny, Mandżuria, Korea) doprowadziła do wybuchu wojny w 1904