profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kronika Jana Długoszpoleca85%
Historia

Kazimierzowskie zamki i fortalicja jako przykład średniowiecznego układu obronnego na podstawie kronik Jana Długosza i Janka z Czarnkowa

Charakterystyka źródeł Rozpoczynając charakterystykę Długoszowskiego dzieła należy wspomnieć, że jest to bodaj jedyna w Europie kronika zawierająca w sposób rozbudowany wydarzenia z historii państwa. Dzieło to, składające się z XII - stu ksiąg,...poleca81%
Język polski

Jan z Czarnkowa

Jan z Czarnkowa (ok.1320-1387) podkanclerz, archidiakon gnieźnieński. Słynny kronikarz. Studiował prawo, ale mówi się także, że studiował na jednym z włoskich uniwersytetów. Zajmował się gromadzeniempoleca84%
Język polski

Sprawozdanie z wizyty H. Sienkiewicza.

;. Dowiedzilśmy się, że pierwszym próbnym zarysem był szkic historyczny "Spytko z powieści Melsztyna". W XIX w. zabrał się znów do powieści. Kroniki Janka z Czarnkowa , Historia Jana Długoszapoleca83%
Język polski

Etos rycerza średniowiecznego w literaturze polskiej i obcej

z Akwitanii) i Wisławie Pięknym z Wiślicy. Wątki tych opowieści znalazły później swoje miejsce w prozie Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. Z wieku XVI pochodzi kronika Janka z Czarnkowapoleca84%
Język polski

Etos rycerza średniowiecznego w literaturze polskiej i obcej.

z Akwitanii) i Wisławie Pięknym z Wiślicy. Wątki tych opowieści znalazły później swoje miejsce w prozie Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. Z wieku XVI pochodzi kronika Janka z Czarnkowapoleca85%
Historia

Recenzja książki pt:"Mury Drahimia" (dodatkowa lektura z historii z okresu średniowiecza)

Chryzostoma Paska oraz z kronik Janka z Czarnkowa . Umieszcza także fragmenty zachowanych dekretów i aktów wydanych przez władców Polski, a także mapy i ilustracje. Warto ją przeczytać, ponieważ jest