profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kronika Długoszapoleca85%
Język polski

Odrodzenie. Podział epoki na okresy

Odrodzenie (renesans) rozpoczęło się w XIV w. we Włoszech, a w krajach północnoeuropejskich w końcu XV w.; trwało - we Włoszech do początku XVI w., a na północy Europy do końca tego wieku (po lata trzydzieste XVII w.). Na ostatnie dwa...poleca85%
Język polski

Charakterystyka zjawiska sarmatyzmu na podstawie utworów literackich.

Termin sarmatyzm pojawił się w połowie lat 60-tych XVIII wieku (początek czasów stanisławowskich). Twórcy oświecenia nadali mu zabarwienie pejoratywne i określali nim polską kulturę szlachecką ukształtowaną w końcu XVI i na początki XVII wieku, a...poleca85%
Język polski

Opis epoki

Epoka, w dziejach kultury zwana renesansem, rodowodowo związana z Włochami, nosi nie włoskie, lecz francuskie miano renaissance, co oznacza dokładnie odrodzenie. Nazwą tą, jako terminem historyczno-literackim, posłużyli się świadomie dopiero...poleca85%
Język polski

Renesans - opis epoki.

sprawowania. Dramat antyczny Dramat szekspirowski zasada 3 jedności złamanie 3 jedności - zachowanie akcji fabuła mitologiczna fabuła historyczna podział na epeisodia i stasimona podział na aktypoleca84%
Język polski

Antyk, barok i odrodzenie

wieku pne Arion z Metyny nadaje cechy formy lirycznej Cechy dramatu (od drama - dziać się) antycznego: • podział na epizodiony i stasimony • determinacja przez przeznaczenie • pieśni kultowepoleca84%
Język polski

Architektura, malarstwo, muzyka Renesansu.

konkretnym okresie chronologicznym). Do ciekawych pomysłów zaliczyć można podział dokonany przez Besselera, który wydzielił tylko dwa okresy w historii muzyki - muzykę dawną (do 1600 r.) oraz nowszą