profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Król Belgii podpisuje akt kapitulacjipoleca86%
Historia

Wojska Armii Czerwonej

30listop.1939 r. - wojska Armii Czerwonej wkraczają do Finlandii; odrzucenie rosyjskiego ultimatum. Finlandia: Podpisanie traktatu pokojowego z Rosją w Moskwie- marzec 1940. Finowie odbierają Sowietom 10% terytorium. Sierpień 1940- zajęcie Litwy,...poleca87%
Historia

Charakterystyka Wojska Polskiego na Wschodzie w latach 1941-1942

roku. Armia operacyjnie podlegała Naczelnemu Dowództwu Armii Czerwonej , organizacyjnie i personalnie - Naczelnemu Wodzowi generałowi Władysławowi Sikorskiemu i rządowi RP na uchodźstwie. Ciężkopoleca84%
Historia

Powstanie Warszawskie.

rozmów kapitulacyjnych z Niemcami. Postawa Armii Czerwonej 10 IX 1944 ruszyła radziecka ofensywa w kierunku Warszawy. W nowej sytuacji Polacy zerwali prowadzone wcześniej rozmowy w sprawiepoleca85%
Historia

Wojna obronna Polski

wroga. Sytuacja miasta stałą się beznadziejna po rozbiciu przez Niemców idącą na pomoc dywizję gen. Sosnkowskiego. 22.09 gen. Langner poddał miasto oddziałom Armii Czerwonej . Na Wybrzeżu powstały 2poleca85%
Historia

Obrona Włocławka przed bolszewikami

powstały Obywatelskie Komitety Obrony Państwa. 4 lipca 1920 r. w celu zatrzymania Armii Czerwonej i wzmocnienia regularnego wojska polskiego, wydano przepisy dotyczące werbunku do Armii Ochotniczej. Wepoleca84%
Historia

Klęska Polski we Wrześniu 1939 roku – wynik własnej słabości, czy przemocy wrogów?

armii Wojska Polskiego mogło powstrzymać ekspansję nieprzyjaciela. Mała skuteczność źle uzbrojonych, choć bohaterskich, żołnierzy przesądziła jednak o losach Polski. Do odparcia ataku użyto całej siły