profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kraje wysoko rozwinięte gospodarczopoleca83%
Geografia

Wskaźniki rozwoju społeczno gospodarczego i podział gospodarczy świata.

WSKAŹNIKI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO PAŃSTW POLITYCZNY I GOSPODARCZY PODZIAŁ KRAJÓW Rozwój gospodarczy i pozycja danego państwa w gospodarce światowej zależy głównie od:  wielkości jego obszaru;  jakości środowiska geograficznego i...poleca83%
Geografia

Porównanie krajów słabo i wysoko rozwiniętych gospodarczo

Temat: Porównaj kraje słabo i wysoko rozwinięte gospodarczo pod względem: a) Wskaźnika przyrostu naturalnego b) Struktury wieku c) Struktury płci d) Struktury zatrudnienia ad a) Wskaźnik...poleca85%
Geografia

Rozwój i podział społeczno- gospodarczy świata.

środowiska Wskaźniki rozwoju społeczno gospodarczego : - zatrudnienie w swerze usług (sektor III) - zatrudnienie w sektorze rolnictwa (sektor I ) - ilość wyprodukowanej energii elektrycznej na jednegopoleca85%
Geografia

Podział polityczny świata współczesnego. Konflikty świata współczesnego i rejony ich występowania. Przemiany społeczno- gospodarcze.

Polityczna mapa świata zmienia się nieustannie, co wynika z rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw i ich politycznej organizacji. Charakterystyczną cechą stosunków panujących do czasówpoleca82%
Geografia

Geografia społeczno - ekonomiczna świata

poziom gospodarczy i stabilizację społeczno -polityczną. Zróżnicowanie rasowe, językowe i religijne ludności świata Zewnętrzne różnice w wyglądzie człowieka stały się podstawą podziału ludzkości na trzypoleca94%
Język polski

Bariery wzrostu gospodarczego

transformacji i poprawy jakości funkcjonowania. Rysunek 1: Fazy rozwoju mechanizmu wzrostu gospodarczego Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Brzoska, A. Lewandowska, Wzrost gospodarczy w dobiepoleca84%
Geografia

Formy użytkowania ziemi

8956 -wysokim- powyżej 8956$ Często mówi się o podziale świata na bogatą Północ i biedne Południe. Poziom społeczno - gospodarczy , strukturę gospodarki i status materialny ludności w poszczególnych