profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kraje bloku wschodniegopoleca82%
Historia

Świat po II wojnie światowej

Cały świat czekał na ten dzień. II Wojna Światowa w końcu się zakończyła. Powiększająca się coraz bardziej przewaga aliantów nad państwami Osi rosła nieustannie. Liczne wystąpienia, sabotaże, rosnąca w siłę koalicja antyhitlerowska doprowadziła...poleca84%
Historia

Przedstaw drogę komunistów do władzy w latach 1945-1948

II wojna światowa doprowadziła do podziału Europy na dwie strefy: demokratyczny Zachód oraz na totalitarny wschód. Między nimi powstała żelazna kurtyna, dzięki której przywódcy bloku wschodniego chcieli izolować swoje kraje od świata zachodniego....poleca85%
Historia

Upadek komunizmu w Bułgarii.

Upadek komunizmu w Bułgarii: Bułgaria przez lata miała opinię najbardziej lojalnego sojusznika ZSRR w bloku wschodnim. Bułgarski przywódca komunistyczny Teodor Żikow doszedł do władzy w 1954 roku będąc zdeklarowanym stalinistą, a potem rządził...poleca85%
Historia

Świat po II wojnie światowej

moze sie komus przyda;) buzkapoleca85%
Historia

Referat - Świat po II Wojnie Światowej

referat spakowany w WinAce 2.xxpoleca88%
Makroekonomia

Określenie gospodarki światowej i rynku światowego

się na niewielka grupę krajów rozwiniętych gospodarczo i pozostałe regiony stanowiące zaplecze surowcowo – żywnościowe oraz rynki zbytu. Po II Wojnie Światowej powstała współczesna gospodarkapoleca84%
Historia

Znaczenie II Wojny Światowej dla historii i rozwoju transportu, historia transportu w powojennym świecie.

, jakie w infrastrukturze drogowej całego świata miały nastąpić po II wojnie światowej , a które były prostą konsekwencją pojawienia się samochodów, jako masowego środka transportu. Postęp podczas IIpoleca85%
Historia

Rola ZSRR w II wojnie światowej

. Rola ZSRR w II wojnie światowej była zmienna i wiązała się z aktualnymi potrzebami oraz potencjalnymi zyskami mocarstwa, kreowanymi przez Stalina. Związek Radziecki zawarł pewna formę sojuszu z Niemcami