profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Kotlina

poleca20%
Słownik etymologiczny języka polskiego

kotlina

1. pierwotnie ‘zagłębienie w kształcie kotła’; 2. ‘zagłębienie terenu otoczone wzniesieniami’; od XVI w.poleca82%
Geografia

Hipsometria lądów, a ważniejsze łańcuchy górskie na świecie

I. Wstęp Hipsometria - dział geodezji zajmujący się pomiarami wysokości terenu i przedstawianiem wyników w postaci map, wykresów, profilów lub modeli. METODA HIPSOMETRYCZNA Na podstawie mapy poziomicowej ustala się krzywą HIPSOGRAFICZNĄ,...poleca83%
Geografia

Definicje z geografii

rzeźba młodoglacjalna - ukształtowana podczas ostatniego zlodowacenia, formy polodowcowe są bardo wyraźne i dobrze zachowane, w Polsce jest to obszar pojezierzy rzeźba staroglacjalna - obejmuje tereny ukształtowane podczas zlodowacenia...poleca82%
Geografia

Omów budowę geologiczna i ukształtowanie powierzchni Polski.

Polska położona jest w strefie przejściowej miedzy pozaalpejską Europa Zachodnią a Europa Wschodnia w miejscu największego przewężenia pomiędzy Europa północna a Śródziemnomorską. Od północy obramowana Bałtykiem a od południa pasmami...poleca84%
Język polski

Opis obrazu "Alpejskie Pastwisko".

W pokoju mojej babci wisi obraz . Jest namalowany na płótnie i oprawiony w ciemne, dębowe ramy . Babcia kupiła go przed laty na targu . Jego nazwa to Alpejskie Pastwisko . Obraz przedstawia kotlinę w centrum której znajdują się dwie stare chatki ....poleca65%
Geografia

Typy krajobrazu - w punktach

POBRZEŻA – krajobraz młodoglacjalny: duża ilość skał osadowych (żwiry, iły, gliny), wyrażnie widać formy moren czołowych, wysoczyzny moreny dennej, liczne jeziora w kształcie rynien, mis i oczek, a także pradoliny, sandry i głazy narzutowe; lasy...poleca72%
Geografia

Niziny, wyżyny, góry

Niziny są to obszary położone nisko-do 300 m n.p.m. Mogą być płaskie (wtedy nazywane są równinami), faliste lub pagórkowate. Najczęściej niziny rozciągają się wzdłuż wybrzeży (niziny nadmorskie), a niekiedy zajmują wielkie przestrzenie w obrębie...poleca84%
Geografia

Podział fitogeograficzny Polski

fitogeografia [gr. phyton = roślina + geographia = opis Ziemi], geografia roślin i roślinności. Położenie Polski w Europie Środkowej, na obszarze między Bałtykiem a Sudetami i Karpatami , na terenie w większości niżowym, nie wyróżniającym...