profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Konwergencjapoleca85%
Administracja

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ustrojowej

I WYKŁAD Ogólne zagadnienia o polityce, o socjologii, o wzajemnych relacja pomiędzy tym Ustrój to organizacja państwa i społeczeństwa pod względem gospodarczym, politycznym, społecznym. Administracja (definicja negatywna: wszystko co nie jest...poleca85%
Biologia

Ewolucjonizm

Dowodami ewolucji nazywamy fakty z różnych dziedzin nauk biologicznych, przemawiające za słusznością ewolucji. Dowody bezpośrednie. Są to dowody, które świadczą o przebiegu ewolucji bezpośrednio. Takimi dowodami są dane paleontologiczne...poleca85%
Biologia

Ewolucjonizm

Ewolucjonizm Lanmark: Organizmy powstały z materii nieorganicznej, uległy komplikacji, na drodze tych komplikacji wyodrębniły się rośliny i zwierzęta. Cechy nabyte przez osobnika w trakcie jego ontogenezy (rozwój osobniczy) od zapłodnienia,...poleca85%
Biologia

Dowody pośrednie i bezpośrednie ewolucji z anatommi i morfologii.

1.Narządy homologiczne-narządy o jednakowym pochodzeniu i planie budowy, ale różniące się wyglądem wskutek pełnienia różnych funkcji, np: kończyna przednia człowieka, nietoperza, delfina, skrzydło ptaka. Dywergencja-powstawanie rozbieżności,...poleca84%
Biologia

Powstawanie nowych gatunków

GATUNEK ? zbiór organizmów, które mogą się swobodnie krzyżować, dając płodne potomstwo (mają wspólną pulę genową) i są izolowane rozrodczo od innych takich grup. Ernes Mayr założył, że poszczególne gatunki są izolowanymi od siebie pulami...poleca85%
Biologia

Ewolucja ściąga

Arystoteles - teoria stałości form i dynamiki życia. Teoria Cuviera (koniec XVIII w. - nie był zwolennikiem ewolucji, wprowadził teorię katastrof tłumaczącą istnienie szczątków wymarłych org. Po każdej katastrofie a było ich kilka życie odradzało...poleca83%
Biologia

Systematyka jako dziedzina biologii

Systematyka ? jest to dziedzina biologii zajmująca się klasyfikacją żywych organizmów czyli podziałem organizmów na jednostki systematyczne, a więc taksony zgodnie z regułami taksonomii. Szacuje się że na ziemi żyje 1,7 miliona gatunków bądź...