profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Konwekcjapoleca85%
Geografia

Słońce - gwiazda życia

I Miejsce słońca we wszechświecie. Wszechświat to ogromna przestrzeń kosmiczna i wszystkie znajdujące się w niej ciała. Najbardziej znana teoria o jego powstaniu głosi, iż kiedyś cała materia była skupiona w jednym punkcie, ale na skutek...poleca89%
Geografia

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

Wiatr - poziomy ruch powietrza z wyż do niżu. Ciśnienie atmosferyczne - nacisk słupa powietrza na jednostkę powierzchni. Ciśnienie normalne - ciśnienie słupa rtęci o wysokości 760 mm, o przekroju 1 cm2 w temperaturze 0 stopni, na poziomie...poleca85%
Geografia

Atmosfera - obieg ciepła

Słońce - źródłem energii Promieniowanie słoneczne(głównie krótkofalowe) jest prakty-cznie jedynym źródłem energii docierającym przez atmosf. do powierzchni Ziemi. Wprawdzie ciepło dostarczane jest także przez Ziemię (przemiany termojądrowe,...poleca85%
Geografia

Pojęcia geograficzne

Ablacja - jeden z najważniejszych procesów modelujących powierzchnię Ziemi, polegający na wymywaniu i transportowaniu w dół stoku cząstek zwietrzeliny przez wody opadowe (ablacja deszczowa) lub roztopowe (ablacja roztopowa). Przy silnych opadach...poleca85%
Geografia

Pojęcia geograficzne.

*ABRAZJA - proces będący jednym z głównych czynników erozji, polegający na ścieraniu podłoża skalnego przez luźny materiał skalny ustawicznie przemieszczany przez prąd rzeczny, prądy i falowania morza, wiatr i lodowiec. Abrazja prowadzi do...poleca85%
Fizyka

Energia wewnętrzna Ew

Energia wewnętrzna Ew ciała to suma energii kinetycznych chaotycznego ruchu wszystkich jego cząsteczek oraz ich energii potencjalnych wynikających z wzajemnego oddziaływania międzycząsteczkowego. Energia wew.ciała zmienia się podczas...poleca80%
Geografia

Groźne zjawiska atmosferyczne – przyczyny, skutki, obszary występowania

Groźne zjawiska atmosferyczne towarzyszą wszystkim życiom od czasu powstania Ziemi i atmosfery. Niemalże zawsze sieją spustoszenie, wprowadzają zamęt oraz są niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Wraz z biegiem czasu zjawiska te przybierają na sile...poleca81%
Fizyka

Energia wewnetrzna i jej przenoszenie

Energia wewnętrzna - definicja Energią wewnętrzną nazywamy wielkość charakteryzującą stan danego ciała lub układu ciał, która jest równa sumie wszystkich rodzajów energii cząsteczek i atomów, które tworzą ten układ. Każdy atom, czy cząsteczka...