profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kontrola w administracjipoleca86%
Administracja

Kontrola w administracji

Rodzaje kontroli w administracjipoleca86%
Administracja

Kontrola w administracji.

ZASADA KONTROLI Elementy składowe kontroli: ? Obserwowanie i rozpoznawanie danej działalności lub stanu, czyli ustalanie ich rzeczywistego stanu w danym czasie ? Ocena tej działalności lub stanu - poprzez konfrontację rzeczywistego,...poleca87%
Prawo

Nadzór i kontrola w administracji

PRACA ZALICZENIOWA z PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 1. Nadzór i kontrola w...poleca85%
Administracja

Kontrola w administracji-ogólne pojęcie i zmieniająca się terminologia.

Rozdział I Zarys historyczny najwyższych państwowych organów w Polsce oraz zmieniająca się terminologia; ogólne pojęcia kontroli. 1. Pojęcie i rodzaje kontroli oraz jej kryteria. Kontrola jest to czynność, polegająca na sprawdzeniu działania...poleca85%
Administracja

Kontrola prawna administracji

) kontrola wewnętrzna - jeżeli organ kontrolowany i kontrolujący znajdują się w tym samym pionie organizacyjnym administracji . II. ze względu na inicjatywę kontroli: a) kontrola podejmowana zpoleca85%
Administracja

Historia Nauki Administracji Publicznej

, rozkazywanie, koordynowanie i kontrola . Podział ten znalazł zastosowanie w badaniach nad administracją publiczną. W Stanach Zjednoczonych nauka administracji związana była w dużej części z naukąpoleca83%
Administracja

Kontrola w administracji publicznej

resortową, kontrolę instancyjną, kontrolę międzyresortową, kontrolę dyscyplinarną, kontrolę Rzecznika Praw Obywatelskich, kontrolę dokonywaną przez Trybunał Konstytucyjny.” Kontrola w administracjipoleca85%
Administracja

Kontrola administracji

I.1. Charakterystyka kontroli administracji Kontrola administracji polega na badaniu jej stanu organizacyjnego oraz zachowania się (działania lub zaniechania) ze względu na określone kryteriapoleca84%
Badania operacyjne

Kontrola

Kontrola jest to czynność, polegająca na sprawdzeniu działania stanu faktycznego i porównaniu ze stanem wymaganym (wyznaczonym) w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych i innych oraz