profil

Administracja (1)
Teksty 1
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Kontrola legalności działania administracjipoleca90%
Administracja

Pozasądowe instytucje kontroli legalności działania administracji.

W najprostszym tego słowa rozumieniu kontrola jest to porównywanie faktycznego stanu danego podmiotu ze stanem założonym, postulowanym. W polskim prawie częstokroć termin „kontrola” zastępowany jest pojęciami: inspekcja, rewizja, nadzór,...