profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Konstrukcja prawna podatkupoleca85%
Administracja

Prawo podatkowe

1.Pojęcie i cechy podatku. 2. Konstrukcja prawna podatku. 3. Podmiot uprawniony – podmiot zobowiązany w stosunkach podatkowo–prawnych. 4. Płatnik, inkasent. 5. Podstawa opodatkowania. itd.poleca85%
Finanse i bankowość

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe w ujęciu ogólnym - praca w załączniku.poleca88%
Podstawy przedsiębiorczości

Zobowiązania podatkowe, pojęcie podatku, ulgi podatkowe

). Zobowiązania podatkowe powstawać mogą dwojako. Najczęściej zobowiązania takie powstają wprost, wskutek zaistnienia okoliczności, z którymi prawo łączy powstanie takiego obowiązku, np. wskutek osiągnięciapoleca85%
Podstawy przedsiębiorczości

Referat o podatkach (kwota wolna od podatku i grupy podatkowe)

majątek. Wysokość podatku uzależniania jest od ich wartości i stopnia pokrewieństwa pomiędzy spadkodawca i spadkobierca oraz darczyńca oraz obdarowanym. Polskie prawo podatkowe wyróżnia pod tym względempoleca85%
Finanse i bankowość

Oazy podatkowe

Raje Podatkowe Zgodnie z definicją, podatek jest nieodpłatnym, przymusowym, bezzwrotnym i pieniężnym świadczeniem o charakterze ogólnym, które nakładane jest jednostronnie przez związekpoleca85%
Prawo

Pojęcie podatku. Zobowiązanie podatkowe.

, skala lub kwota podatku oraz ewentualne zwolnienia i zniżki podatkowe . Podmiotem ponoszącym ciężar świadczenia podatkowego jest podatnik.Od podatnika należy odróżnić płatnika, tj. osobę, którą przepisy