profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kongres Europejskipoleca85%
Historia

Historia Unii Europejskiej.

Doświadczenia II wojny światowej oraz problemy powstałe w jej wyniku, spowodowały iż zaczęto poszukiwać nowych form współpracy międzynarodowej które zapewniłyby pokój i bezpieczeństwo na kontynencie europejskim. Podstawę powojennej współpracy...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Historia Integracji Europejskiej - Narodziny integracji europejskiej

Historia Integracji Europejskiej - Narodziny integracji europejskiej MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO . IDEE, STRUKTURY, FUNKCJE. Następcą Pepina Krótkiego był Karol Wielki, który był dziedzicem posiadłości swego ojca. Objął on władzę w 768r....poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Historia UE

Głównym propagatorem zjednoczenia Europy był Winston Churchill który w słynnej deklaracji wygłoszonej 19.09.1948 na Uniwersytecie w Zurychu postulował utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy. W tym samym czasie idea integracji zdobyła wielu...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Integracja europejska po II wojnie światowej - przeszłość i terażniejszość

1. Wstęp Idea współpracy krajów europejskich liczy wiele wieków. Zwykle jednak współpraca ta koncentrowała się na problematyce polityczno – militarnej, czego najlepszym przykładem były doraźne sojusze wojskowe zawierane od wieków w Europie....poleca84%
Edukacja europejska

Krótka historia Unii Europejskiej

Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Wymienione trzy wspólnoty tworzą nadal podstawy dzisiejszej Unii Europejskiej . W 1973 roku do europejskiej „szóstki” dołączyła Wielka Brytaniapoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Polska a Unia Europejska - związki Polski z państwami Unii Europejskiej i innymi państwami europejskimi

internetowe Historia drogi Polski do Unii Europejskiej 1989 r. 19 września Polska i Wspólnoty Europejskie podpisały umowę w sprawie handlu i współpracy gospodarczej. 1 lipca 1990 r. początekpoleca83%
Edukacja europejska

Historia powstania Unii Europejskiej

przykładem pokojowej współpracy". Vaclav Havel Pierwszym etapem tworzenia Unii Europejskiej było powołanie w 1951 roku w Paryżu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. U jej podstaw leżałopoleca85%
Edukacja europejska

Nie ulega wątpliwości, że Rada Europejska, Rada Europy i Rada Unii Europejskiej są często ze sobą mylone. Te trzy struktury wyraźnie pomiędzy sobą się różnią. Wymień pokrótce zasadnicze różnice pomiędzy nimi i omów prawotwórczy charakt

przez odpowiednią liczbę państw. Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej oraz Rada Europy różnią się oczywiście także historią . Rada Europejska wywodzi się z nieformalnych spotkań szefów rządów państwpoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Historia Unii Europejskiej - Test

TEST. Historia Unii Europejskiej 1. Wymień Ojców Europy. Podaj, z jakiego kraju pochodził każdy z nich. 2. Europejska Wspólnota Węgla i Stali powstała : a) 9 maja 1950 roku b) 25 marca 1950