profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Konformizm z ujęciu psychologicznym



poleca84%
Socjologia

Konformizm

I. Potoczne rozumienie konformizmu: Konformizm nie jest uważany za poprawną postawę społeczną. W rozumieniu potocznym konformista to osoba bez własnego zdania, która dla pewnych korzyści podporządkowuje się okolicznościom i władzy, nie potrafi...



poleca86%
Socjologia

Konformizm a istota ludzka.

Konformizm (z łaciny conformo – nadaję kształt), zachowanie lub postawa polegająca na przyjęciu i podporządkowaniu się wartościom, zasadom, poglądom i normom postępowania obowiązującym w danej grupie



poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Konformizm, nonkormizm, przykłady takiego zachowania

Konformizm – w psychologii społecznej oraz jako mechanizm obronny to zmiana zachowania na skutek rzeczywistego, bądź wyobrażonego wpływu innych ludzi. Bezkrytyczne, nadmierne podporządkowanie się



poleca85%
Pedagogika

Uczenie się- UG 1 rok

Praca w załączniku



poleca88%
Psychologia

Psychologia społeczna - ściąga

Psychologia społeczna - ściąga



poleca89%
Wiedza o społeczeństwie

Społeczeństwo

dwie ściągi dotyczące społeczeństwa - idealnie zebrane; - w załącznikach