profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Konflikty religijne zbrojne i narodowościowe na świeciepoleca85%
Geografia

Konflikty religijne, zbrojne i narodowościowe na świecie

Wyraz konflikt pochodzi z języka łacińskiego i oznacza zderzenie, niezgodność, sprzeczność interesów lub poglądów. Towarzyszy on człowiekowi od pierwszych dni jego istnienia. Konflikty są jednym z poważniejszych problemów XXI wieku. Codziennie...poleca82%
Geografia

Wyjaśnij przyczyny i skutki współczesnych migracji ludności na świecie

kulturowe, konflikty zbrojne wewnętrzne oraz ingerencje zbrojne zewnętrzne .Prześladowania religijne w XX i XXI w dotyczyły głównie Irlandia, Izrael, Pł Indie, Pł. Hiszpania. Prześladowanie politycznepoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikty międzynarodowe po II Wojnie Światowej

niebezpieczeństwo wykorzystania w tych konfliktach broni atomowej. W roku 1994 istniało na świecie ponad 50 konfliktów. W 12 krajach na 3 kontynentach trwały wojny domowe. W 1995 roku liczba konfliktówpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy polityczne współczesnego świata.

. Problemy polityczne Głównymi problemami politycznymi na świecie są wojny i inne konflikty zbrojne a także niestabilność ustrojów politycznych państw. Upadek komunizmu w Europie środkowo wschodniejpoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnego świata i ich rozwiązania

. Wśród najczęstszych przyczyn wojen i zbrojnych konfliktów występujących w ostatnich latach wymienia się: nierozwiązane problemy narodowościowe i etniczne, spory religijne , spory terytorialne, a takżepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnego świata i ich rozwiązania.

konfliktów występujących w ostatnich latach wymienia się: nierozwiązane problemy narodowościowe i etniczne, spory religijne , spory terytorialne, a także zagrożenia ekologiczne. Konflikty lokalne