profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Konflikty o wartości

poleca62%
Wiedza o społeczeństwie

Jak rozwiązywać konflikty społeczne?

Ludzie różnie sobie radzą w sytuacjach konfliktu. Jedni będą się starali za wszelką cenę postawić na swoim. Nie będą się przejmowali dążeniami czy potrzebami innych. Ich cel będzie najważniejszy. Stojąc na stanowisku, że cel uświęca środki, nie poddadzą się i nie będą w stanie lub nie zechcą zrezygnować z własnych potrzeb. W takim wypadku osiągnięcie celu jest priorytetem. Ludzie ci nie ustąpią, będą walczyć do momentu, aż wygrają, a jeśli nie wygrają, to po pewnym czasie spróbują znowu...poleca80%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikty i metody ich rozwiązywania w rodzinie i grupie rówieśniczej.

PLAN PRACY: 1. Wstęp 2. Opis konfliktów w rodzinie i sposoby ich rozwiązywania a. Konflikty z rodzeństwem b. Konflikty z rodzicami 3. Opis konfliktów w grupie rówieśniczej i sposoby ich rozwiązywania 4. Podsumowanie Konflikty spotyka się...poleca86%
Pedagogika

Rozwiązywanie konfliktów

jest nie do przyjęcia przez Jolę. Wszędzie tam, gdzie ludzie wchodzą ze sobą w interakcje społeczne , spotykają się ze sobą różne postawy, poglądy, wartości i wzorce osobowe. Gdy są one mocnopoleca83%
Psychologia

Konflikty społeczne w zakładzie pracy

. Oczywiście, zarówno jawne, jak i ukryte konflikty mogą być inspirowane bądź spontaniczne, łagodne albo ostre. Konflikty społeczne mogą zatem charakteryzować się różnymi właściwościami spośród wyżejpoleca87%
Ekonomia

Konflikty społeczne w zakładzie pracy

. Oczywiście, zarówno jawne, jak i ukryte konflikty mogą być inspirowane bądź spontaniczne, łagodne albo ostre. Konflikty społeczne mogą zatem charakteryzować się różnymi właściwościami spośród wyżejpoleca85%
Socjologia

Konflikty

KONFLIKTY SPOŁECZNE . Konflikt powstaje dopiero, kiedy formy opozycji i niezgody utrwalają się i wywołują skutki społ.. KONFLIKT( def.obiektywistyczna)polega na zderzaniu się działań społecznychpoleca87%
Socjologia

Konflikt w organizacji.

partykularnych , jak też ogólnospołecznych i może występować w różnych formach i postaciach. Konflikty społeczne wynikające z konfrontacji Różnorodnych interesów politycznych, ekonomicznych, ideologicznych