profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Konflikt niemiecko radzieckipoleca85%
Historia

Atak Niemiec na ZSRR

Atak Niemiec na Związek socjalistycznych Republik Radzieckich – Mimo zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotów w sierpniu 1939 roku i współpracy w latach 1939-1940 Hitler już w grudniu 1940 roku polecił opracować plan ataku na Związek...poleca85%
Historia

Wojna przeciwko ZSRR w latach '41 i '42.

Po zajęciu terenów zachodnich i bałwanów Hitler i jego ¾ armii zostało rejonie Polski by zaatakować ZSRR. Stalinowi przekazywano informacje (szpiedzy) że szykuje się wojna. Stalin nie wierzył. ZSRR nie był przygotowany na jakiekolwiek działania...poleca85%
Historia

Ogólne wiadomości II wojny światowej

17 września - atak ZSRR na polskę 1941 - atak niemiec na ZSRR 1944 - powstanie warszawskie 1949 - utworzenie NATO organizacja polityczno wojskowa utworzona w celu obrony przed ZSRR 1955 - Układpoleca86%
Historia

Wojska Armii Czerwonej

- ofensywa na Bałkanach przez Włochy. Mussolini atakuje Grecję, lecz przegrywa. Wojna z Jugosławią. Zdobycie Belgradu, opanowanie państwa greckiego, opóźnienie o ponad miesiąc ataku na ZSRR . Udział Polaków wpoleca82%
Historia

Agresja Niemiec na ZSRR w II wojnie światowej

Agresja Niemiec na ZSRR Plan ataku Niemiec na ZSRR opatrzony był kryptonimem „Fall Barbarossa” (rudobrody). Powodem napaści na Związek Sowiecki była chęć uzyskania dojścia do Morza Kaspijskiegopoleca86%
Historia

Eksterminacja ludności polskiej na terenach okupowanych przez ZSRR w lat. 1939-41 - notatka

. nie jest znane miejsce ich egzekucji) - już po ataku Niemiec na ZSRR (22 IV 1941) wycofujące się wojska NKWD zamordowały kilkadziesiąt tys. Polaków, znajdujących się w więzieniach na terenach zajętychpoleca85%
Historia

II woja światowa- opis.

państwa Ameryki Północnej i Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). Zapowiedzią nadchodzącego konfliktu był atak faszystowskich Włoch na