profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Konflikt na Bliskim Wschodziepoleca82%
Geografia

Konflikty na świecie.

Wyraz konflikt pochodzi z języka łacińskiego i oznacza zderzenie, niezgodność, sprzeczność interesów lub poglądów. Towarzyszy on człowiekowi od pierwszych dni jego istnienia. Konflikty są jednym z poważniejszych problemów XXI wieku. Codziennie...