profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwojupoleca85%
Historia

Struktura i agendy ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych składa się z pięciu zasadniczych organów. Każde z nich, za wyjątkiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który urzęduje w Hadze, ma swą siedzibę w Nowym Jorku. Zgromadzenie Ogólne – jeden z dwóch...poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Organizacja Narodów Zjednoczonych ONZ.

najważniejszych sprawach dotyczących pokoju i bezpieczeństwa, · przyjmowanie nowych członków, · rewizja postanowień Karty NZ, · wybór sekretarza Generalnego, Działalność i struktura ONZ ONZ ma własnypoleca84%
Geografia

Organizacje międzynarodowe i ich działalność

członków, w tym 5 stałych( USA, Chiny, Rosja, Wielka Brytania i Francja) · Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości-z siedzibą w Hadze 4. Agendy -organizacje specjalistyczne ONZ : · UNICEF- Fundusz Pomocypoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Organizacja Narodów Zjednoczonych.

. Na konfederacjach w Dumbarton Oaks (08.-10.1944r.) i w San Francisco (25.04.-26.06.1945r.)ustalono, jaką formę przybrać ma nowa organizacja. Za datę powstania ONZ przyjmuje się dzień 24.10.1945rpoleca85%
Geografia

Wioadomości o ONZ

. Konferencja w San Francisco, będąca ostatnim etapem tworzenia ONZ , rozpoczęła się 25 IV 1945 i zakończyła po dwóch miesiącach obrad podpisaniem 26 czerwca Karty Narodów Zjednoczonych. Brało w niejpoleca83%
Geografia

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych

Oaks, w Jałcie oraz założycielska w San Francisco. Konferencja w San Francisco, będąca ostatnim etapem tworzenia ONZ , rozpoczęła się 25 IV 1945 i zakończyła po dwóch miesiącach obrad podpisaniem 26