profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kondycja człowieka współczesnegopoleca84%
Język polski

Kondycja człowieka współczesnego

Komentarz: Można położyć nacisk na swoistość, wyjątkowość i niezwykłość problemów człowieka współczesnego lub – odwrotnie – uniwersalność. Pierwsza opcja jest lepsza – więcej materiału oraz możliwości sproblematyzowania zagadnienia. Kondycja...poleca88%
Język polski

"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku.

kondycja współczesnego człowieka jest zła, stoimy na skraju przepaści, i co gorsze, nie wiemy co zrobić. Trudno jest odbierać prawo do posiadania, gdyż nikt nie jest w stanie przeżyć bez własności (Wpoleca85%
Język polski

"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku.

zdaniem kondycja współczesnego człowieka jest zła, stoimy na skraju przepaści, i co gorsze, nie wiemy co zrobić. Trudno jest odbierać prawo do posiadania, gdyż nikt nie jest w stanie przeżyć bez własnościpoleca88%
Język polski

"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku

ludzkości. Czy uda się go komukolwiek uratować? Moim zdaniem kondycja współczesnego człowieka jest zła, stoimy na skraju przepaści, i co gorsze, nie wiemy co zrobić. Trudno jest odbierać prawo dopoleca84%
Język polski

Do jakich przemyśleń dotyczących kondycji człowieka – jego siły i słabości, skłoniła cię lektura „Biblia”?

losem współczesnego człowieka . Hiob, pomimo tego, iż nie rozumiał, czym zasłużył sobie na taką karę, nie złorzeczył Bogu i ufał w Jego poczynania. Los Hioba uczy nas zrozumienia zła, przyjęciapoleca79%
Język polski

Najważniejsze cechy poezji Tadeusza Różewicza

człowieka współczesnego . 5. Poszukiwanie przyczyn rozpadu tradycyjnych wartości moralnych i estetycznych. 6. Stworzenie nowych form poetyckich – odrzucenie tradycyjnej poezji, częste posługiwanie się