profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Koncepcje odzyskania niepodległości w Wielkopolscepoleca85%
Historia

Powstanie wielkopolskie.

Rozwój sytuacji w Wielkopolsce w połowie listopada 1918 roku. Rewolucja listopadowa 1918 roku ogarnęła całą Rzeszę Niemiecką , a więc również zamieszkałe przez ludność polską wschonie prowincje Prus. Od początku rewolucja stanęła wobec...poleca84%
Historia

Powstanie Wielkopolskie

lub państwowej - będą z różnych punktów widzenia oceniać Powstanie Wielkopolskie , porównywać jego zasięg, liczbę uczestników i ofiar z innymi zrywami niepodległościowymi, zastanawiać się, czypoleca84%
Historia

Powstanie Wielkopolskie

doszło do masowych demonstracji politycznych. W następnym dniu rozpoczęto powstanie . Powstańczy szybko opanowali większą część Wielkopolski, a 9 stycznia 1919 roku Komisariat NRL przejął oficjalniepoleca85%
Historia

Traktat Wersalski, Plebiscyt

powstanie wielkopolskie 27.12.1918 1. spór: naczelna rada ludowa kontra Niemcy 2. powstanie wielkopolskie 3. sukcesy powstania, jego zasięg, miały poważne wpływy na decyzje konferencji pokojowejpoleca85%
Historia

Powstanie wielkopolskie Bitwa Warszawska. Wybuch wojny polsko - bolszewickiej 1919-1921.

własny port, który był największym na Bałtyku. Powstanie wielkopolskie Dramatycznie przebiegała walka o granicę zachodnią . W Poznańskiem pozostawały uzbrojone wojska niemieckie. Było tam jeszczepoleca85%
Historia

Program inkorporacyjny Federacyjny powstanie wielkopolskie Sprawa pol. na konfer. pokojowej w Paryżu: Plebiscyt na Warmii Mazurach i Powiślu:Walki Polaków o Śląsk: Ustalenie granicy pol-czechosłow.

Radziecką. Próby realizacji każdej z tych koncepcji prowadziły do konfliktów z sąsiadami- Rosją, Niemcami, Litwą, Czechosłowacją 2. Powstanie wielkopolskie : Jeszcze przed ustaleniem werdyktu konfer