profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Komunistyczna Partia Robotnicza Polski 1918poleca80%
Historia

Ustalenie granic Polski po I wojnie światowej.

1.ODBUDOWA NIEPODLEGŁEJ POLSKI Wolność zawitała na ziemie polskie z końcem października i początkiem listopada. W wojskach okupacyjnych - zwłaszcza austro-węgierskich - wzmogło się rozprzężenie. Po podpisaniu zawieszenia broni, na ulicach...poleca79%
Geografia

Kształtowanie się granic Polski w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu.

teherańska - ustalenie granicy wzdłóż linii Curzona - 16 sierpień 1945 - nastąpiło porozumienie między rządami Polski i ówczesnego ZSRR - 15 luty 1951 - modyfikacja tej granicy: Polska oddaje terenypoleca84%
Geografia

Polozenie geopolityczne Polski

Obecne terytorium Polski zostało ustalone po II wojnie światowej : - granica zachodnia ustalona na konferencji w Poczdamie w 1945 roku i ratyfikowana w 1950 roku przez ówczesne NRD. Wpoleca85%
Historia

Zimna wojna, konferencje, sprawa Niemiec po II wojnie światowej.

- Churchill, ZSRR- Stalin decyzje: ustalenie granic wschodniej Polski w Polsce mają odbyć się „demokratyczne wybory” za ziemie wschodnie Polsce zostaje przyznana rekompensata w postaci ziem zachodnich wpoleca83%
Historia

Walka polaków o granice po I wojnie światowej.

Tematem pracy jest walka Polaków o granice po I wojnie światowej , czyli po roku 1918 do roku 1921. Po zakończeniu I wojny światowej na politycznej mapie Europy znów pojawiło się niepodległepoleca89%
Historia

Budowa i umacnianie pozycji Polski w Europie: 1918-1926.

Polski w świecie, jej granic , stosunku do Ententy czy sąsiadów. I tak na mocy traktatu wersalskiego podpisanego w czerwcu 1919 roku Polska odzyskała Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie, ale bez Gdańska, który