profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Komunistyczna ofensywa w Wietnamiepoleca85%
Geografia

Konflikty społeczne w Azji

Najważniejszymi i najbardziej znanymi konfliktami wyróżniającymi się spośród innych na kontynencie Azjatyckim są: Konflikt Izraelsko-Palestyński Inaczej - konflikt arabsko-izraelski Jest to konflikt o charakterze etnicznym, religijnym i...