profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Komplementypoleca85%
Komunikacja społeczna

Świadome i podświadome oznaki zainteresowania u kobiet.

Zdecydowanie na samym początku należy przyznać, że od podanych przeze mnie przejawów zainteresowania mogą się zdarzać wyjątki. Jak również, nie muszą występować wszystkie. Każda kobieta jest inna i różne są ich zachowania. W tym artykule zdradzam...poleca90%
Psychologia

Konspekt: R.B Cialdini „Wywieranie wpływu na ludzi – teoria i praktyka” Rozdz. 5 „Lubienie i sympatia”

R.B Cialdini „Wywieranie wpływu na ludzi – teoria i praktyka” Rozdz. 5 „Lubienie i sympatia” Przyjęcia Tupperware jako przykład eksploatacji reguły, poprzez wykorzystanie takich narzędzi wpływu jak;...poleca87%
Język polski

Moja relacja z nieznajomym szlachcicem

Próba stylizacji na język wybranej epoki: PO BALU MASKOWYM W XVII w. Czemuż Wasz mość Pan oczekuje pod mym oknem o tak nieprzyzwoitej porze? Czyż Jaśni pan raczy dworować sobie z zakazów i potęgi tego oto królestwa? Ależ...poleca86%
Język polski

Prądy artystyczne Impresjonizm - Naturalizm - Symbolizm - Ekspresjonizm - Psychologizm - Groteska

doznaniach wewn., 4. dominuje drobiazgowa analiza psychol., penetrująca głęboko życie psych. Bohaterów 5. ujawnia podświadome odruchy, ukryte motywacje, obsesje, mechanizmy pamięci GROTESKA 1poleca85%
Język polski

Joyce James "Ulisses" streszczenie powieści.

, ukazując tą drogą najbardziej tajone, intymne, wcześniej nie wyrażane w literaturze podświadome rejony ludzkich obsesji, tęsknot i skojarzeń.