profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Komisja trójstronnapoleca85%
Polityka społeczna

Podmioty dialogu społecznego

Dialog społeczny a stosunki pracy. Dialog społeczny w szerszym zakresie to kwestie porozumienia się władzy ze społeczeństwem (Na początku lat 80'). W wyższym ujęciu dialog społeczny to stosunki pracy, czyli relacja miedzy związkami zawodowymi z...poleca85%
Socjologia

Elity władzy

Czternastego lipca 1995 roku ciszę maleńkiej górskiej wioski Burgenstock w Szwajcarii rozdarł warkot helikopterów. Na ich pokładzie znajdowało się stu najbardziej wpływowych polityków, przemysłowców, finansistów, uczonych, przedstawicieli rodów...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Ściąga na WOS.

Najważniejszym aktem obywatelskim w państwie jest udział w wyborach. CZYNNE PRAWO WYBORCZE-prawo wybierania BIERNE PRAWO WYBORCZE-możliwość bycia wybranym ORDYNACJA WYBORCZA-ustawa normująca zasady prawa wyborczego oraz tryb przeprowadzenia...poleca85%
Edukacja europejska

Regulacja sportu zawodowego w aktach prawnych Unii Europejskiej i orzeczeniach ETS

Sport jak każda inna dziedzina życia społecznego posiada umocowania w systemach prawnych poszczególnych państw. Nie ma, bowiem możliwości zorganizowania w pełni profesjonalnego współzawodnictwapoleca90%
Socjologia

Społeczeństwo

obywateli. W takim społeczeństwie obywatele z własnej inicjatywy tworzą odpowiadające ich potrzebom formy życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego . Najwybitniejsi reprezentanci tej koncepcji to Johnpoleca85%
Polityka

Polityka społeczna-wykład

i zadania polityki społecznej współcześnie. Polityka społeczna ? to obszar badawczy, dziedzina badań, która zajmuje się transportowaniem z życia społecznego różnych problemów społecznych, badaniem