profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Kolumna jońskapoleca82%
Historia

Architektura starożytnej Grecji.

Architektura starożytnej Grecji to przede wszystkim liczne świątynie budowane na cześć różnych bóstw. Mimo, że świątynie były rozległe i okazałe to jednak Celli , czyli pomieszczenia kultowe były bardzo wąskie. Uzasadniano to tym, że...poleca85%
Historia

Architektura Rzymska i Starożytnej Grecji.

Praca znajduje się w załączniku.poleca80%
Historia

Życie codzienne w Starożytnej Grecji.

sprawdzałam w wordzie. Praca jest w załączniku. Jest w niej opis: życie codzienne, architektura , muzyka, ubiór w starożytnej Grecji .poleca82%
Historia

Sztuka Starożytnej Grecji

Sztukę Starożytnej Grecji dzielimy na trzy okresy: 1) VII-V w.p.n.e. Malarstwo wazowe- nawiązuje do stylu egipskiego, z drobnymi zmianami; Rzeźba- Grecy tworzą statyczne posągi bogów z głowąpoleca83%
Historia

Rola Polis w starożytnej Grecji.

ROLA POLIS W STAROŻYTNEJ GRECJI W moim wypracowaniu postaram się udzielić odpowiedzi na pytanie: „Jaką rolę odgrywała polis w starożytnej Grecji ?”. Zanim przystąpię do odpowiedzi na to pytaniepoleca85%
Historia

Elementy kultury europejskiej i polskiej odziedziczone po starożytnej Grecji i Rzymie

teatry, stadiony, łaźnie gimnazja. Architektura starożytnej Grecji była skarbnicą, z której czerpali twórcy rzymscy, bizantyjscy, okresu renesansu, baroku, klasycyzmu i neoklasycyzmu. Grecypoleca81%
Historia

Architektura starożytnej Grecji

Architektura starożytnej Grecji to przede wszystkim liczne świątynie budowane na cześć różnych bóstw. Mimo, że były one rozległe i okazałe, to jednak celli, czyli pomieszczenia kultowe były bardzo