profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kolonializm europejskipoleca83%
Historia

Ekspansja kolonialna w II połowie XIX i początkach XX wieku.

Choć ekspansja zamorska Europejczyków trwała już od średniowiecza (w postaci krucjat), a kwitła przez około 150 lat od końca XV do połowy XVII wieku, to początkiem kolonializmu, takiego, jak definiujemy go dzisiaj, był wiek XIX. W jego trakcie...poleca83%
Historia

Wielkie odkrycia geograficzne

PRZYCZYNY WIELKICH WYPRAW GEOGRAFICZNYCH Wiek XV zapoczątkował okres wielkich wypraw geograficznych, które później zaowocują kolonializmem europejskim. Te wyprawy geograficzne dały także Europejczykom nowe spojrzenie na kształt świata....poleca71%
Historia

Skutki odkryć geograficznych.

Wiek XV zapoczątkował okres wielkich wypraw geograficznych, które później zaowocują kolonializmem europejskim. Był to punkt zwrotny w dziejach cywilizacji europejskiej, dający człowiekowi wiedzę, o jakiej dawniej nawet się nie śniło. Ludzie...poleca75%
Historia

historia na przełomie XIX i XX wieku

liberalnych i demokratycznych w połowie XIX wieku przyspieszyło upadek absolutyzmu w Europie. W swej pełnej formie rządy absolutne przetrwały do początku XX wieku w Rosji. W większości krajówpoleca79%
Historia

Ziemie polskie w drugiej połowie XIXw.

walczyli o rozbudzenie świadomości narodowej u Ślązaków i Mazurów. Na Górnym Śląsku pionierem odrodzenia narodowego w pierwszej połowie XIX w . był Józef Lompa, nauczyciel ludowy, autor licznych książek