profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kodekspoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Wolności, prawa i obowiązki człowieka obywatela

Zasady ogólne Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Art. 31. 1. Wolność człowieka...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Kodeks wykroczeń

KODEKS WYKROCZEN CO ZA CO WAS CZEKA I JAK MOZNA SIE ODWOLYWAC ITD. WIELE PRZYDATNYCH RZECZYpoleca79%
Wiedza o społeczeństwie

Uprawnienia sejmu, senatu, prezydenta, opisane zasdy. wszystko z pierwszego tematu w klasie 2 gimnazjum- sciaga

Pojęcia Państwo- jest organizacja powoływana przez społeczeństwo- ludność żyjącą na danym terytorium i wyposażona...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

NIK, sądy

Sądy. Cechy władzy sądowej w Polsce: niezawisłość sędziowska-sędziowie podlegają tylko ustawą, prawo oskarżonego do obrony-oskarżony może mieć obrońcę, domniemanie niewinności-oskarżonemu trzeba udowodnić winę, wszystkie rozprawy są jawne chyba że...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Definicje na WOS

Definicje na WOS kl. I gimnazjum