profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kodeks Prawa Kanonicznegopoleca85%
Język polski

Czy praca w niedzielę jest świętokradztwem? - rozprawka

Pieniądze są dla nas niezbędne. Bez nich nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie normalnych warunków życia, nie mówiąc już o jakichkolwiek przyjemnościach. Niestety w dzisiejszych czasach coraz trudniej o godne zarobki i dobrą pracę, dlatego...poleca85%
Administracja

Przeszkody małżeńskie

I. Ogólna charakterystyka. Zawarcie małżeństwa jest jednym z ważnych uprawnień człowieka . Z tego nie wynika, że każdy człowiek może zawierać małżeństwo bez żadnych ograniczeń. Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza, że „małżeństwo mogą...poleca88%
Teologia

Katalog praw wszystkich wiernych w kodeksie prawa kanonicznego z 1983r

Prawem jest to, co komu przysługuje, czego może się domagać. W katalogu praw wszystkich wiernych chodzi o uprawnienia płynące nie z prawa przedmiotowego, czyli stanowionego, lecz niejako z samej natury przynależności do wspólnoty Ludu Bożego. Do...poleca88%
Prawo

Prawo kanoniczne

Ściąga z prawa kanonicznego.poleca85%
Prawo

Prawo kanoniczne, pojęcie przestępstwa w Kościele i kary kościelne.

Pojęcie przestępstwa i kary kościelne. W nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego nie ma definicji przestępstwa, ale pewne ogólne cechy określające te pojęcie można jednak znaleźć w kanonach 1321 1, 1399. Sumując poglądy doktryny kościelnej i...