profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Koczowniczy tryb życiapoleca85%
Język polski

„Agresja – wyraz słabości czy dowód siły... ”

„Agresja – wyraz słabości czy dowód siły... ” Na początku swojej pracy chciałbym zadać sobie jedno pytanie – jak można sformułować definicję siły? W każdej encyklopedii znajdziemy mnóstwo rodzajów sił fizycznych, jednak mimo czynionych wysiłków...poleca85%
Historia

Czas koczowniczy, początki społeczeństwa ludzkiego

Pierwszych ludzi, którzy żyli na Ziemi, nazywamy ludźmi pierwotnymi. Żyli w gromadach, gdyż w ten sposób łatwiej było im przetrwać. Mieszkali w jaskiniach, szałasach, ziemiankach lub domach z drewna budowanych na wodzie. Narzędzia i broń...poleca85%
Historia

Początki ludzkości

1.Antropogeneza-kształtowanie się istoty ludzkiej. 2.5 mld lat temu-rozpoczęcie kształtowania się globu ziemskiego. 3.4-5 mln lat temu-wyodrębnienie się istot człowiekowatych. 4.Etapy ewolucji człowieka:a)2 mln lat temu-najodleglejsze początki...poleca83%
Historia

Starożytne cywilizacje

Człowiek pierwotny pojawił się ok. 4 mln lat temu w Afryce. Prowadził koczowniczy tryb życia, poruszał się w pozycji wyprostowanej, żył w gromadach. Wykorzystywał ogień do ogrzania się, ochrony przed dzikimi zwierzętami, oświetlenia jaskiń,...poleca85%
Język polski

Agresja - wyraz słabości czy dowód siły ??

Z agresją spotykamy się niemal na co dzień : w pracy, w szkole, na ulicy, a także w oglądanych przez nas filmach. Niestety najczęściej ludzie uważają to za objaw siły , tak więc agresjapoleca85%
Język polski

Agresja-wyraz słabosci czy dowód siły?

Teza:Agresja wyraz słabości Argumenty: 1. agresja jako wyraz poczucia zagrożenia, owoc strachu. 2.Człowiek silny(nie w sensie fizycznym)nie musi racji udowadniać siłą. 3.Umiejętność dialogu jakopoleca85%
Język polski

Agresja - wyraz słabości czy dowód siły?

niewykształconej, jedną z głównych przyczyn agresji jest wykształcenie, a raczej jego brak. Czy można więc nie wierzyć w słuszność twierdzenia " Agresja jest wyrazem słabości psychicznej."? Uważam, że przedstawione argumenty nie dają ku temupoleca88%
Język polski

Agresja-wyraz słabości czy dowód siły?

, we wszystkich instytucjach publicznych, polityce, a co gorsza ostatnimi czasy nawet w domach. Pytanie postawione w temacie każe odpowiedzieć czy agresja to wyraz słabości czy dowód siły . Według mniepoleca85%
Język polski

Rozprawka - Agresja wyrazem słabości.

osobowości wyrażająca się agresywnymi postawami. W XXI. wieku jest to zjawisko powszechne i nie jest dowodem siły , lecz wyrazem słabości . Postanowiłam więc przedstawić Wam argumenty potwierdzające, że