profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kloakapoleca85%
Biologia

Układ wydalniczy zwierząt

PŁAZY Układ wydalniczy - posiadają dość szerokie, taśmowate i jednolite parzyste nerki - wzdłuż nich na brzegach znajduje się moczowód pierwotny - silnie rozcieńczony mocz uchodzi do steku, którego uchyłek tworzy pęcherz moczowy (resorbujący...poleca85%
Biologia

Charakterystyka roślin i zwierząt pasorzytniczych na przykładach.

Pasożytnictwo to forma współżycia między co najmniej dwoma osobnikami, w której jeden z nich – pasożyt (parazyt) osiąga widoczne korzyści kosztem drugiego – gospodarza (żywiciela), szkodząc mu i prowadząc niekiedy do jego śmierci. W pasożytnictwie...poleca85%
Biologia

Gady

Błony płodowe. We wczesnej embriogenezie na powierzchni kuli żółtka jaj tworzy się tzw. tarcza zarodkowa. Nad nią zamyka się owodnia – pierwsza błona płodowa. Jej rola – otaczanie zarodka płynem owodniowym, w którym zarodek bezproblemowo się...poleca83%
Biologia

Układ wydalniczy - rola i funkcje

Układ wydalniczy BUDOWA: Układ wydalniczy człowieka składa się z: - nerek - moczowodów - pęcherza moczowego - cewki moczowej Sama NERKA stanowi zespół (do miliona) nafrydiów. Zawiera onapoleca84%
Biologia

Porównaj wszystkie układy: nerwowy, pokarmowy, oddechowy, krwionośny i wydalniczy u wszystkich zwierząt tkankowych (Jamochłony, robaki, pierścienice,

osmotyczne w organizmie. Układ wydalniczy u zwierząt występuje w postaci układu nefridialnego i cewek Malpighiego.poleca85%
Biologia

Ewolucja układu oddechowego , krwionośnego i szkieletu u kręgowców lądowych.

rozbudowie u poszczególnych gromad. Układ wydalniczy stanowią organa wytwarzające mocz (nerki) oraz przewody wyprowadzające (moczowody). Zwierzęta kręgowe są zwierzętami rozdzielnopłciowymi, układpoleca84%
Biologia

Porównanie układów zwierząt bezkręgowych.

rozwiązaniu hemolimfa u tych zwierząt nie transportuje tlenu. Małe stawonogi, które mają bardzo cienką kutikulę mogą oddychać całą powierzchnią ciała. - Układ nerwowy - Mają układ zbudowany ze zwojówpoleca88%
Biologia

Układ wydalniczy bezkręgowców

niektórych lądowych wirków prostojelitowych brak jest komórek płomykowych. Układ wydalniczy , z wyjątkiem przedstawicieli rodziny Catenulidae, u których występuje jedno tylko grzbietowe