profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Klauzula dotycząca praw mniejszości narodowychpoleca68%
Wiedza o społeczeństwie

Mniejszości narodowe w Polsce.

Mniejszości narodowe w Polsce. Obszar Polski Obszar Polski w latach 1918-39 wynosił 388,6 tys. km2 Obszar Polski w roku 2003 wynosi (powierzchnia lądowa 312 685 km2, natomiast morze terytorialne stanowi 8,7 tys. km2, a powierzchnia zalewów...poleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Mniejszości narodowe w Polsce

RYSUNEK JEST W PROGRAMIE PAINT (fomat bmp.)poleca80%
Wiedza o społeczeństwie

Mniejszości narodowe

Prezentacja o mniejszościach narodowychpoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Scharakteryzuj sytuację prawną mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce oraz procesy społeczno-kulturowe, którym podlegają.

nie tylko promocji, pokazaniu danej kultury, a także integracji mniejszości z Polakami. W Polsce mniejszości narodowe i etniczne stanowią ok. 1,2% ludności kraju (wg spisu powszechnego w 2002r.). Ichpoleca82%
Kulturoznawstwo

Mniejszości narodowe w Polsce- Ormianie

krotko o mniejszosciach narodowych w Polsce - Ormianachpoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce.

Mniejszosci narodowe pojawily sie w wyniku naturalnego ruchu ludnosci na przestrzeni wielu lat, w skutek zmian granic panstwowych lub powstania panstw wieloetnicznych. Jedna z przyczyn masowych