profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Klasyfikacja uzdrowiskpoleca78%
Geografia

Uzdrowiska i wody mineralne w Polsce

Uzdrowisko to miejscowość lub jej część, mająca klimat oraz warunki środowiskowe o właściwościach leczniczych (klimatoterapia, przyrodolecznictwo), zasobna w naturalne tworzywa lecznicze (np. wody lecznicze, borowiny), wyposażona w budynki i...poleca74%
Turystyka i rekreacja

OBSZARY WYSTĘPOWANIA WÓD MINERALNYCH - WODY MINERALNE

krajobrazowe i naturalne czynniki lecznicze, a w tym także korzystne właściwości bioklimatyczne. Podstawę rozwoju funkcji uzdrowiskowych stanowią zatem wody mineralne , torfy lecznicze, zwanepoleca85%
Geografia

Walory uzdrowiskowe

UZDROWISKA W POLSCE Walory uzdrowiskowe Warunkiem przydatności środowiska przyrodniczego dla celów leczniczych i profilaktycznych są walory krajobrazowe i naturalne czynniki lecznicze, a w tympoleca74%
Geografia

Krainy geograficzne Polski i ich krótka charakterystyka (położenie, klimat, roślinność, wody, budowa geologiczna, gleby, rzeźba terenu, przemysł, rolnictwo, turystyka).

fałdowe. Bogactwa mineralne : ropa naftowa, gaz ziemny, wody mineralne i skały budowlane. Gleby: Przeważnie górskie. Na podłożu wapiennym występują rędziny, w dolinach większych rzek mady. Na Pogórzupoleca83%
Geografia

Karpaty

Karpaty 1.Położenie: - w południowej Polsce -wydzielono Tatry, Podhale i Pieniny(Karpaty Wewnętrzne), Beskidy, Bieszczady i Podgórze Karpackie (K. Zewnętrzne) 2.Klimat -górski (zależy dopoleca85%
Geografia

Sudety

doliny i wysokie góry. W zabytkowych uzdrowiskach dostępne są lecznicze wody mineralne . Na szczęście szczególnie cenne miejsca chronione są parkami narodowymi, parkami krajobrazowymi i rezerwatami