profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kim był Wolterpoleca84%
Historia

Oświecenie - przedstawicele oświecenia, wojna z Rosją, ze Szwedami, z Turcją, piechota wybraniecka, hetman, haracz, husarz.

1. Wojna z Rosją: W II połowie XVIw. Rosja chciała zagarnąć cześć Inflant należących do Rzeczpospolitej. Uzyskałaby wtedy dostęp do Morza Bałtyckiego. Kiedy na tronie zasiadł nowy król elekcyjny Stefan Batory szala zwycięstwa przechyliła się na...poleca85%
Historia

Oświecenie- wiek rozumu i światła

1. Narodziny oświecenia. Oświecenie powstało we Francji w XVIII w., gdyż Francja była wówczas jednym z najpotężniejszych mocarstw w Europie. Język francuski utrzymywał wtedy pozycję języka międzynarodowego, a francuska kultura miała największy...poleca84%
Historia

Oświecenie w Europie

Ateizm - pogląd zaprzeczający istnieniu Bogów Deizm - pogląd, wg którego Bóg stworzył świat lecz nie interweniuje w bieg jego zdarzeń Empiryzm - pogląd zakładający że najważniejsze w poznaniu jest doświadczenie, rola umysłu jest mniej znacząca...poleca82%
Historia

Rządy Stefana Batorego

, założył Akademie Wileńską oraz stworzył piechotę wybraniecką . Piechota wybraniecka polegała na tym, że z 20 wiosek wybierano 1 chłopa, który miał zostać piechurem, na jego uzbrojenie, mundur i wszelkiepoleca87%
Historia

1493-1699

królowi Tolerancja religijna -pokój wewnątrz państwa Piechota wybraniecka - stała siła zbrojna z chłopów Sarmatyzm- światopogląd szlachty, a zarazem jej styl życia Wojna północna - Szwecja i Rosjapoleca85%
Historia

Stefan Batory - krótka biografia

Zygmunta Augusta – Anny Jagiellonki. Batory okazał się być dobrym kandydatem, więc poślubił ją w 1576 roku. Wtedy też odbyła się ich koronacja. Szybko zauważono, że był to mężczyzna liczący się ze swoimipoleca90%
Historia

Polska i Europa w XII w. - krótka synteza

. * Piechota wybraniecka – składała się z chłopów z dóbr królewskich , po uczestnictwu w wojnie zostali zwolnieni z prac w gospodarstwie *Dymitriada – po śmierci Iwana Groźnego Polacy wykorzystalipoleca84%
Historia

Konflikty ze szwecja potop szwedzki

dla nich. Takim łatwym łupem wydawała się być Rzeczpospolita, wyczerpana po wojnach z Kozakami Chmielnickiego i Rosją . Poza tym Szwedzi kontrolowali handel na prawie całych wybrzeżach Bałtyku, prócz