profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kim był Wolterpoleca85%
Historia

Oświecenie - przedstawicele oświecenia, wojna z Rosją, ze Szwedami, z Turcją, piechota wybraniecka, hetman, haracz, husarz.

1. Wojna z Rosją: W II połowie XVIw. Rosja chciała zagarnąć cześć Inflant należących do Rzeczpospolitej. Uzyskałaby wtedy dostęp do Morza Bałtyckiego. Kiedy na tronie zasiadł nowy król elekcyjny Stefan Batory szala zwycięstwa przechyliła się na...poleca85%
Historia

Oświecenie- wiek rozumu i światła

1. Narodziny oświecenia. Oświecenie powstało we Francji w XVIII w., gdyż Francja była wówczas jednym z najpotężniejszych mocarstw w Europie. Język francuski utrzymywał wtedy pozycję języka międzynarodowego, a francuska kultura miała największy...poleca85%
Historia

Oświecenie w Europie

Ateizm - pogląd zaprzeczający istnieniu Bogów Deizm - pogląd, wg którego Bóg stworzył świat lecz nie interweniuje w bieg jego zdarzeń Empiryzm - pogląd zakładający że najważniejsze w poznaniu jest doświadczenie, rola umysłu jest mniej znacząca...poleca84%
Historia

Rządy Stefana Batorego

, założył Akademie Wileńską oraz stworzył piechotę wybraniecką . Piechota wybraniecka polegała na tym, że z 20 wiosek wybierano 1 chłopa, który miał zostać piechurem, na jego uzbrojenie, mundur i wszelkiepoleca87%
Historia

1493-1699

królowi Tolerancja religijna -pokój wewnątrz państwa Piechota wybraniecka - stała siła zbrojna z chłopów Sarmatyzm- światopogląd szlachty, a zarazem jej styl życia Wojna północna - Szwecja i Rosjapoleca85%
Historia

Wojny Rzeczpospolitej w XVII w. – która z nich wywarła decydujący wpływ na dalsze losy państwa?

Rzeczpospolita prowadziła w XVIIw. wiele wojen. Głównymi były te z Rosją , Turcją i Szwecją. Miały one wpływ na państwo. Powstanie kozackie Bohdana Chmielnickiego także miało wiele skutków