profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Kierunki reformacji w Polscepoleca84%
Historia

Kierunki i przebieg reformacji w Polsce

W pracy chciałabym ukazać powody przyjęcia się nurtu reformacji w Polsce, główne jej założenia, kierunki w jakich się rozwinęła i skutki jakie miała dla kraju i społeczeństwa. Chronologiczne zestawienie po sobie faktów historycznych będzie pomocne...poleca85%
Historia

Rozwój reformacji w Europie

Ameryce Środkowej, Południowej i Azji) Reformacja i kontrreformacja w Polsce 1. Przyczyny reformacji w Polsce 1. Rzeczypospolita krajem wielonarodowym, wielowyznaniowym