profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Kierunki migracjipoleca84%
Geografia

Rodzaje migracji

Procesy migracyjne są procesami bardzo dynamicznymi i różnorodnymi. Stąd też w literaturze naukowej pojawiają się różne kryteria klasyfikacyjne dotyczące rodzaju migracji. Witold Małachowski w swojej książce „Migracje we współczesnym świecie”...poleca85%
Geografia

Ludnośc świata i jej zmiany, urbanizacja

LUDNOŚC ŚWIATA I JEJ ZMIANY Zróżnicowanie rozmieszczenia ludności w Polsce i na świecie W Polsce największą gęstość zaludnienia posiadają obszary woj. Śląskiego i małopolskiego. Najmniejszą- warmińsko-mazurskie, podlaskie i...poleca80%
Geografia

Sieć osadniczna, migracja, urbanizacja, miasto, rolnictwo

Ściąga z załączniku:) Sieć osadnicza, migracja, urbanizacja, miasto, rolnictwopoleca84%
Geografia

Migracje

zawieraniem małżeństw, łączeniem rodzin ·turystyczne C) długość trwania migracji : ·stałe – emigrant nie planuje powrotu ·okresowe – najczęściej związane z pracą zarobkową na terenie innego krajupoleca84%
Geografia

Migracje ludności na świecie. - notatka

: łączenie rodzin 5. inne: np. klęski żywiołowe III. Rodzaje migracji A. ze względu na trwałość migracji wyróżnia się migracje stałe i okresowe B. ze względu na kierunekpoleca84%
Geografia

Migracje zewnętrzne

zmianie kraju zamieszkania. Wyróżniamy następujące kierunki migracji zewnętrznych: • Emigracja- wyjazd obywateli z kraju za granicę i osiedlenie się w innym państwie • Imigracja- przyjazd obywatelipoleca85%
Geografia

Migracja

zauważalny zwłaszcza w trakcie intensywnego uprzemysławiania. 3.Niełatwo jest jednoznacznie sklasyfikować polityczne przyczyny migracji . Trudno oddzielić od siebie czynniki etniczne, religijne