profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kiedy powstała Młodzież Wszechpolska



poleca83%
Historia

Parlament II RP.

Parlament II RP, Ruch Nacjonalistyczny, Partie Chłopskie, Partie Robotnicze PARLAMENT II RP 17.03.1921 Sejm Ustawodawczy uchwalił konstytucję II RP. Była ona kompromisem między różnymi siłami politycznymi, dążącymi albo do osłabienia władzy...



poleca85%
Historia

Ocena rządów parlamentarlych II RP

chodzi o ocenę rządów parlamentarnych II RP . Jest to okres bardzo trudny do oceny ponieważ występuje tu mnóstwo aspektów do rozpatrzenia. Oto niektóre z nich. Odbudowane w 1918-22 państwo polskie



poleca86%
Polityka

Ewolucja urzędu Prezydenta w III RP

autorytarny styl uprawiania polityki. Wyraźnie wzorował się na autorytarnych rozwiązaniach II RP za okresów rządów marszałka Piłsudskiego. Prezydent był wówczas odpowiedzialny tylko przed „Bogiem



poleca85%
Historia

Po przewrocie majowym do II wojny.

prezydentem II RP . 1926r. Sierpień Nowela sierpniowa- zmiana konstytucji dająca większe uprawnienia prezydentowi: -prawo uchwalania dekretów z mocą ustaw, -powołanie i mianowanie GISZ-a. GISZ- Generalny



poleca85%
Prawo

Parlament

1. Geneza parlamentu Parlament - z fr. parler = mówić Francja XIIIw. Parlament du Roi sąd najwyższy; termin ten jako oznaczenie ciała reprezentacyjnego debatującego nad sprawami publicznymi



poleca83%
Historia

Polacy budują swoje państwo.

Państwo polskie powstałe w 1918 roku nazywamy II Rzeczpospolitą w odróżnieniu od I Rzeczpospolitej, czyli państwa polskiego sprzed rozbiorów.Jego powierzchnia wynosiła ponad 300 tysięcy kilometrów