profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Kiedy powstała Komunistyczna Partia Robotnicza Polskipoleca80%
Historia

Ustalenie granic Polski po I wojnie światowej.

1.ODBUDOWA NIEPODLEGŁEJ POLSKI Wolność zawitała na ziemie polskie z końcem października i początkiem listopada. W wojskach okupacyjnych - zwłaszcza austro-węgierskich - wzmogło się rozprzężenie. Po podpisaniu zawieszenia broni, na ulicach...poleca87%
Historia

Jak oceniasz rolę konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie w tworzeniu powojennej Polski

których należałoby szczegółowo opracować kwestię granic . Ustalono, że postanowienia w sprawie Polski , i propozycją ich akceptacji, zostają zakomunikowane polskiemu rządowi na emigracji w Londynie zapoleca85%
Historia

Ustalenia Koalicji Antyhitlerowskiej w sprawie powojennej organizacji świata

i zmiany układu sił na świecie. Konferencja w Jałcie Klęska państw faszystowskich w II wojnie światowej zapoczątkowała nowy ład polityczny na świecie, który został nazwany ‘ładem jałtańskim’ (odpoleca70%
Historia

II wojna swiatowa i najważniejsze informacje

Przyczyny wojny*Upokorzenie Niemiec po I wojnie światowej *Faszyzm niemiecki dąży do obalenia systemu wersalskiego*Odrzucenie ZSRR na konferecji w Genui*Niepodporządkowanie się Polski do Hitlerapoleca82%
Historia

Gospodarka Polski 1918-1939

klęsce mocarstw rozbiorowych w czasie I wojny światowej . Pierwsze lata niepodległości wypełniła walka zbrojna o ustalenie granic odrodzonego państwa, integracja dawnych trzech zaborów oraz odbudowa zepoleca85%
Historia

Zimna wojna, konferencje, sprawa Niemiec po II wojnie światowej.

- Churchill, ZSRR- Stalin decyzje: ustalenie granic wschodniej Polski w Polsce mają odbyć się „demokratyczne wybory” za ziemie wschodnie Polsce zostaje przyznana rekompensata w postaci ziem zachodnich w