profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kiedy powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lubliniepoleca84%
Historia

Najnowsza historia Polski.

1. Utworzenie rządu w Warszawie przez Józefa Piłsudskiego. 10 listopada 1918 r zwolniony z więzienia w Magdeburgu zostaje Józef Piłsudski, który po przybyciu do Warszawy obiął władze nad wojskiem, którą przekazała Rada Regencyjna. Na...poleca85%
Historia

Walki o granice po I wojnie światowej.

I wojna światowa zakończyła się klęską wszystkich trzech państw zaborczych, co umożliwiło wyzwolenie Polski. Wobec klęski państw centralnych, 7 X 1918 Rada Regencyjna wydała manifest do narodu polskiego proklamując niepodległość i zjednoczenie...poleca85%
Historia

Ewolucja ustroju politycznego II RP na tle przemian politycznych w Europie.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie szeregu wydarzeń politycznych mających miejsce w latach 1918- 1939 na ziemiach polskich z uwzględnieniem przemian politycznych w Europie. Okres II Rzeczypospolitej rozpoczyna odzyskanie niepodległości...poleca83%
Historia

Odrodzenie Polski.

Politykami, którzy wnieśli największy wkład w dzieło odrodzenia niepodległej Polski w latach 1918-1921 byli: Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Roman Dmowski, Wojciech Korfanty, Ignacy Paderewski i Ignacy Daszyński. Marzenia Polaków o...poleca85%
Historia

Historia najnowsza – film. Okres stalinowski w Polsce, działalność wymiaru sprawiedliwości PRL do 1951 roku.

okupowanej Polski i którzy zostali oskarżeni przez wymiar sprawiedliwości PRL. Film pokazuje też kulisy działania tamtejszego systemu, machinacje których się dopuszczano i tortury stosowane przezpoleca82%
Historia

Najnowsza histroria polski

wyborach powszechnych. Kadencja prezydenta trwała 7 lat. Był on nieodpowiedzialny ponosząc odpowiedzialność jedynie przed bogiem i historią . Kompetencje prezydenta dzieliły się na uprawnieniapoleca91%
Historia

Najnowsza historia Polski.

; wolne, demokratyczne wybory do sejmu) -Rada Regencyjna w Warszawie 7 pażdziernika wydała manifest o niepodległości Polski , powołała rząd Józefa Świerzyńskiego (endecja), 11 listopada oddała władzępoleca83%
Historia

Dzieje Polski w latach 1956 - 1989 (III klasa gim.)

było zatrzymanie na 48 godzin. Nową jakość w życie Polski wniósł wybór na papieża arcybiskupa krakowskiego, kardynała Karola Wojtyły. Dla większości Polaków stał się on największym autorytetempoleca85%
Historia

Odbudowa niepodległej Polski.

;Janusz Pajewski – „Odbudowa państwa polskiego” <BR>Adam Próchnik – „Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej” <BR>Andrzej Albert „ Najnowsza historia polski ” <BR> <BR> <BR> <BR> <BR>