profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Kiedy powstał Centralny Komitet Obywatelskipoleca85%
Historia

Stosunki Polsko-Niemieckie w XX wieku

1900-1904-polityka germanizacyjna; nacjonalizm niemiecki głosił hasła o wyższości kulturalnej, gospodarczej i organizacyjnej Niemców. Niemcy walczyli z kościołem katolickim, a w szkołach wprowadzili język niemiecki zamiast języka polskiego....poleca85%
Historia

Stosunki Polsko-Niemieckie w XX wieku

Stosunki Polsko-Niemieckie w XX wieku 1900-1904-polityka germanizacyjna; nacjonalizm niemiecki głosił hasła o wyższości kulturalnej, gospodarczej i organizacyjnej Niemców. Niemcy walczyli z kościołem katolickim, a w szkołach wprowadzili język...poleca84%
Politologia

Współczesne stosunki (problemy) polsko-niemieckie.

Polska, nie musi akceptować wszystkich propozycji i decyzji niemieckich władz. Po wyborach w 2005 roku stosunki polsko - niemieckie znacznie się zaostrzyły. Bracia Kaczyńscy już przed wyborami bylipoleca85%
Polityka

Stosunki Polsko - Ukraińskie w latach dziwięćdziesiątych XX wieku.

polsko -ukraińskie mają podobna specyfikę, jak stosunki polsko - niemieckie . Do historycznego losu obu narodów trzeba odnosić się z szacunkiem. Oba narody walczyły dawniej między sobą, a tę walkępoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Stosunki polsko-żydowskie w XX i XXI wieku.

Tematem niniejszej pracy będą stosunki polsko -żydowskie na przestrzeni XX i XXI wieku . Jednak należy przypomnieć, że ludzie narodowości Żydowskiej mieszkają na terenach Polski od początku jejpoleca86%
Historia

Stosunki Polsko-Niemieckie w XX wieku.

przyciągnięcia Polski do antyradzieckiej polityki Niemiec. <br> Pod koniec 1935 roku stosunki polsko - niemieckie uległy poprawie mimo iż <br> Niemcy zbojkotowali akcję polską zmierzającą dopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Stosunki Polski z Niemcami, Czechami i Słowacją od końca II wojny światowej.

dziedzinach jak ochrona środowiska, kultura, polityka, a także ochrona mniejszości narodowych. Od tego momentu stosunki polsko - niemieckie układały się pomyślnie. Niemcy starały się nawet pomóc Polsce w