profil

Teksty 17
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kazimierzpoleca85%
Geografia

Najciekawsze miejsca w Polsce - kamienice w Kazimierzu i katedra gnieźnieńska

Kazimierz prawa miejskie uzyskał od króla Kazimierza Wielkiego.Gród - perła polskiego renesansu - leżał na szlaku handlowym z Małopolski nad Bałtyk. Pod koniec XIX w. doceniono kazimierskie zalety - piękne krajobrazy, uroczą zabudowę i specyficzny...poleca84%
Historia

Rozbicie dzielnicowe

Początek rozbicia dzielnicowego jest utożsamiamy z momentem egzekucji testamentu Bolesława Krzywoustego w 1138 r. Miał on uregulować sprawę następstwa tronu i organizacji władzy w Polsce. Jednak w efekcie doprowadził do całkowitego rozbicia kraju...poleca73%
Język polski

Przykładowe sprawozdanie - Wycieczka po Kazimierzu

Wycieczkę po Kazimierzu odbyłam dnia 25 listopada 2005 roku. Krakowski Kazimierz jest miejscem szczególnym, został bowiem ukształtowany przez bliskie, kilka wieków trwające sąsiedztwo chrześcijansko-żydowskie. Żydzi, którzy pojawili się na...poleca84%
Historia

Kronika życia Karola Wielkiego

Rozdział o dzieciństwie Syn Pepina Krótkiego, Karol zwany Wielkim był młodym zręcznym chłopcem. W wieku młodzieńczym poczuł szkolić się na rycerza. Osiągał dobre wyniki w nauce oraz był wzorowym chrześcijaninem. Rozdział o pierwszej walce...poleca85%
Geografia

Wycieczka po Kotlinie Sandomierskiej

Wycieczka po Kotlinie Sandomierskiej 1. Dzień I (początek w Krakowie) Miasto to leży na zachodnim skraju Kotliny Sandomierskiej. W przeszłości była to stolica Polski, obecnie jest stolicą województwa Małopolskiego, a także pełni ważną funkcję...poleca85%
Historia

Kazimierz Wielki - Unia Polski z Litwą

Kazimierz Wielki-panowanie (1333-1370) syn i następca Władysława Łokietki, nastąpiła reforma państwowa. Największe osiągnięcie-uporządkowanie i spisanie prawa. Statut wiślicki-1347 r. 1364-ufundowanie Akademii Krakowskiej. Prawa Kazimierzowe...poleca85%
Historia

Kazimierz III Wielki

Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Urodzony w 1310 roku w miasteczku Kowal na Kujawach. Otrzymał bardzo surowe wychowanie od pobożnej matki, a ojciec od najmłodszych lat wprowadzał go w...poleca85%
Historia

Kazimierz Wielki - życiorys i działalność publiczna

Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Urodził się w 1310 roku, wyrósł na wysokiego i postawnego mężczyznę, nosił długą brodę. Od dzieciństwa ojciec przygotowywał go do objęcia władzy. Kazimierz...poleca85%
Historia

Kazimierz Wielki - o jego osiągnięciach i życiu.

Syn Władysława Łokietka, ur. 1310 r. W 1331 roku Łokietek oddał mu kilka ziem, wtedy rozpoczął samodzielne na terenach Polski. Był inteligentnym, trzeźwo myślącym człowiekiem, był ambitny, rozważny i pragnął dorównać swemu ojcu. 333 rok -...poleca75%
Historia

Osiagnięcia Kazimierza Wielkiego

Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Urodził się w 1310 roku. Od dzieciństwa ojciec przygotowywał go do objęcia władzy. Władysław Łokietek pozostawił synowi państwo nie skonsolidowane...poleca82%
Historia

Kazimierz Wielki

KAZIMIERZ WIELKI 1. Reformy wewnętrzne Kazimierza Wielkiego a) reforma administracji  ukształtowały się urzędy centralne: marszałek, podkanclerzy, podskarbi Ci urzędnicy wchodzili do rady Królewskiej-> była ona organem doradczym...poleca75%
Historia wychowania

Wyjaśnij przyczyny powstania i działalności Akademii Krakowskiej w średniowieczu

Okres średniowiecza zamykał się w ramach od V w. do XV w. Za początek tej epoki przyjmuje się rok 476, czyli upadek cesarstw zachodnio-rzymskiego. Został wtedy pozbawiony władzy ostatni cesarz zachodnio-rzymski Romulus Augustulus. Równocześnie...poleca84%
Język polski

Żydowska dzielnica Kazimierz w Krakowie.

Jednym z miejsc związanym z Żydami jest dzielnic Kazimierz, która znajduje sie w środkowej części Krakowa. Założona przez Kazimierza Wielkiego.Od końca 15 wieku po osiedleniu się Żydów w Krakowie mieściła się tu bardzo liczna i bogata gmina...poleca84%
Język polski

Czy uważasz, że Kazimierz Wielki dostał dostał taki przydomek

Według mnie Kazimierz Wielki słusznie dostał przydomek „WILEKI”. Kazimierz Wielki, ostatni król Polski z rodu Piastów, był synem Władysława Łokietka i Jadwigi. Od najmłodszych lat ojciec wprowadzał go w sztukę rządzenia. Królewicz brał udział w...poleca75%
Historia

Dlaczego król Kazimierz Wielki otrzymał swój przydomek?

Kazimierz Wielki był synem Władysława Łokietka. Kazimierz został koronowany na króla w roku 1333. Dzięki jego umiejętnej polityce zagranicznej zażegnał konflikty z Czechami i Krzyżakami, zawarł również sojusz z Węgrami. Wzniósł on wiele...poleca82%
Historia

Kazimierz Wielki (1310-1370) - wywiad

Dziś przeprowadzimy wywiad z królem Kazimierzem Wielkim. Będzie on odpowiadał na pytania zadawane przez redaktora gazety Viva. Naszą redakcję bardzo zaciekawił i poruszył ten wywiad i specjalnie dla państwa zwiększyliśmy nakład tego artykułu, aby...poleca83%
Historia

Czy Kazimierz słusznie otrzymał przydomek "Wielki"?

Kazimierz objął Polskę we władzę w bardzo trudnym okresie. Okresie, który mógł za sprawą władcy zniszczyć bądź spotęgować kraj. Kazimierz dołożył starań, by jednak Polska urosła w dawną potęgę, zaczęła znów coś znaczyć i mogła śmiało walczyć o to,...