profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Katastrofa naturalnapoleca86%
Geografia

Ziemia a jej miejsce we wrzechświecie

Ziemia istnieje ok. 4,6 miliarda lat. Jest trzecią planetą od Słońca, największą z 4 planet wewnętrznych. Pod względem budowy przypomina inne planety tej grupy. Metaliczne, stałe jądro otoczone jest przez jądro zewnętrzne z metalu płynnego, po...poleca86%
Geografia

Trzęsienia ziemi

Spomiędzy katastrof żywiołowych, nękających ludzkość od zarania jej istnienia, trzęsienia ziemi należą obecnie do najgroźniejszych. Od powodzi bowiem bronimy się coraz skuteczniej, budując wały ochronne wzdłuż rzek i specjalne przeciwpowodziowe...poleca87%
Administracja

Stan Klęski żywiołowej

I.Ogólna charakterystyka stanów nadzwyczajnych według Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W każdym państwie mogą zdarzyć się takie sytuacje kryzysowe, których nie da się usunąć za pomocą narzędzi istniejących w danym porządku prawnym....poleca66%
Geografia

Przyczyny i skutki trzęsień ziemi

Spomiędzy katastrof żywiołowych, nękających ludzkość od zarania jej istnienia, trzęsienia ziemi należą obecnie do najgroźniejszych. Od powodzi bowiem bronimy się coraz skuteczniej, budując wały ochronne wzdłuż rzek i specjalne przeciwpowodziowe...poleca82%
Administracja

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscem zagrożenia poprzez zapobieganie powstawaniu i...poleca85%
Geografia

Ochrona ludności przed katastrofalnymi powodziami

Do najbardziej groźnych i niszczycielskich zagrożeń zalicza się wylewy rzek i awarie obiektów hydrotechnicznych powodujące wdzieranie się wody na obszary zaludnione i uprzemysłowione. Istnieją pewne możliwości ograniczenia tragicznych...poleca85%
Geografia

Rolnictwo jako producent żywności

ROLNICTWO JAKO PRODUCENT ŻYWNOŚCI Rolnictwo , czyli uprawa roślin Użytkowych oraz hodowla zwierząt, było od Początku naszej cywilizacji jedna z podstawowych form działalności człowieka, dostarczającą pożywienia i innych cennych...poleca89%
Wiedza o społeczeństwie

Najważniejsze wydarzenie 2011 roku

Rok 2011 przyniósł wiele niespodziewanych wydarzeń zarówno w Polsce jak i na świecie. Wydarzenia te miały miejsce nie tylko na tle gospodarczym, finansowym czy ekonomicznym lecz także na tle biologicznym i przyrodniczym. W mojej pracy chciałbym...poleca83%
Geografia

Zjawiska atosferyczne

Groźne zjawiska atmosferyczne towarzyszą wszystkim życiom od czasu powstania Ziemi i atmosfery. Atmosfera jest zewnętrzną, gazową sferą. Atmosfera ziemska otacza ziemię. To właśnie w atmosferze zachodzą wszystkie zjawiska pogodowe.  Na...