profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Karol V Habsburg

poleca60%
Słownik postaci historycznych

Karol V Habsburg

Syn Filipa I Pięknego i Joanny Szalonej, wnuk Maksymiliana I Habsburga. Dzięki polityce dynastycznej dziadka odziedziczył w 1515 Niderlandy, w 1516 Hiszpanię z koloniami.Sycylię i Neapol. W 1519 wybrany cesarzem Rzeszy, przejął także władzę w dziedzicznych posiadłościach Habsburgów. Kontynuował ekspansję kolonialną w Azji i Ameryce Południowej. Toczył wojny z Francją (1521–44) o wpływy w Rzeszy i Włoszech, po zwycięstwie pod Pawią w 1525 osiągnął szczyt potęgi Habsburgów w Europie. Walczył...poleca86%
Historia

Hegemonia.

Hegemonia - przywództwo narzucone siłą . Właściwie do XVlll w. politykę formułowano w następujących kategoriach : w imię praw dynastycznych w obronie słusznej wiary przeciw buntom poddanych Tak określano cele...poleca85%
Historia

Absolutyzm europejski (XVI – XVIII wiek)

Pod koniec XVI wieku w Europie wykształciła się nowa forma władzy będąca zarówno ostatnią formą państwa feudalnego – absolutyzm . Charakterystyczne dla tego ustroju jest to , iż władzę w państwie dzierży jednostka nie ograniczona w jej...poleca85%
Historia

Geneza powstania imperium hiszpańskiego

Powstanie mocarstwa hiszpańskiego nierozerwalnie związane jest z rozkwitem dynastii Habsburgów . Habsburgowie zaistnieli na scenie politycznej Europy Środkowej w XV wieku, gdy rozbudowali swoje posiadłości wokół księstwa Austrii. Od roku 1438...poleca85%
Historia

Wojna Trzydziestoletnia. Czy Wojna Trzydziestoletnia była wojną religijną?

Wojna Trzydziestoletnia była to wojna między cesarzem z rodu Habsburgów i katolickimi książętami Rzeszy (Liga Katolicka), których popierały Hiszpania, pd. Niderlandy i pod koniec wojny Dania, a obozem protestanckim ( unia protestancka) oraz jego...