profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kanon piękna kobietypoleca78%
Język polski

Kanon piękna kobiety w poszczególnych epokach.

Mężczyzna nie miał wpływu na stworzenie kobiety, lecz gdy ta już powstała, był w pełni szczęścia, iż ma dopełnienie samego siebie. Ideał Kobiety, czyli jej wyglądu zmieniał się z daną epoką i modą. Kanon piękna w każdej epoce wyglądał...poleca84%
Język polski

Kanony piękna w epokach literackich

drugiej wszakże strony pojawiła się w epoce idea „totalnego dzieła sztuki”, które stanowiłoby syntezę „języków” poszczególnych sztuk. W muzyce młodopolskiej nadal obecne są bardzo mocne kanony piękna