profil

Język polski (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kanon ksiąg wchodzących w skład Bibliipoleca83%
Język polski

Kanon w biblii

Na przestrzeni dziejów kanon ksiąg wchodzących w skład Biblii zmieniał się w obrębie każdej z wielkich religii monoteistycznych. Dotyczy to w szczególności chrześcijaństwa, w którego łonie bardzo długo trwały dysputy na temat kanonu, zarówno jeśli...