profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kanon ksiąg wchodzących w skład Bibliipoleca84%
Język polski

Kanon w biblii

Na przestrzeni dziejów kanon ksiąg wchodzących w skład Biblii zmieniał się w obrębie każdej z wielkich religii monoteistycznych. Dotyczy to w szczególności chrześcijaństwa, w którego łonie bardzo długo trwały dysputy na temat kanonu, zarówno jeśli...poleca85%
Język polski

Kanon Biblii

religii ustawia sobie te księgi w innej kolejności. Do tego dochodzi jeszcze 7 ksiąg, jako się rzekło, nieobjętych przez kanon Tanach, a uznawanych głównie przez katolików: -Tobiasza, Judyty, 2 Księgipoleca81%
Język polski

Przekłady Biblii.

jest księgą rel. społeczności Kościoła ukształtowanej jeszcze przed spisaniem jej ksiąg, Kościół ustalił kanon bibl.; z drugiej strony treści zawarte w Biblii były gł. bodźcem dla ukształtowania siępoleca82%
Język polski

Co oznaczją słowa: Biblia, testament, ewangelia, apokryfy i agrafa? Czas powstanie Biblii.

Biblia- łac. oznacza książka, gre. książki; jest to zbiór ksiąg uznawane przez Żydów i Chrześcijan za księgi natchnione Kanon katolicki czyli Wykaz Ksiąg Pisma Świętego został ostatecznie ustalony wpoleca81%
Język polski

Wpływ Biblii na literaturę i sztukę współczesną

motywach biblijnych w komiksie - konkretniej w ko-miksie japońskim. Wbrew temu, co mogłoby się zdawać - nawiązań do Biblii jest tu całkiem sporo. Przede wszystkim Neon Genesis Evangelion - występu-jące tupoleca82%
Język polski

Biblia - Pismo Święte

przez Boga. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament, Żydzi uznają jedynie kanon żydowski Starego Testamentu. Muzułmanie uważają, iż część Biblii (np. Księgi Mojżeszowe