profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Józef Korzeniowskipoleca85%
Język polski

Joseph Conrad-Korzeniowski

Urodził się 3 grudnia 1857r. w Berdyczykowie na Ukrainie. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Będąc małych chłopcem wraz z rodziną zostaje zesłany w Głąb Cesarstwa Rosyjskiego. W niedługim czasie umiera jego matka a on wraz z ojcem wyjeżdżają do...poleca85%
Język polski

Polscy pisarze marynistyczni.

Polscy pisarze marynistyczni. Czym jest marynistyka? Marynistyka, twórczość plastyczna iliteratura piękna lub ocharakterze publicystycznym zajmująca się problematyką morza iludzi znim związanych (notatka encyklopedyczna). Kim jest marynista?...poleca85%
Język polski

Biedermeieryzm, a wzór osobowy bohatera na przykładzie "Kollokacji" Józefa Korzeniowskiego.

Biedermeier - styl w kulturze niemieckiej, ukształtowany po wygaśnięciu romantyzmu, dostosowujący jego tradycję do zainteresowań i poziomu ówczesnego mieszczaństwa (specyficznie sentymentalna uczuciowość). Literatura bidermeieryzmu charakteryzuje...poleca88%
Język polski

Zbigniew Krasiński jako człowiek

Jest rok 1812. Na ziemiach Polski istnieje Księstwo Warszawskie- formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości, jak wszystkie państwa zachodniej Europy, podporządkowane napoleońskiej Francji. Pułkownik Wincenty Krasiński otrzymał właśnie...poleca85%
Język polski

Pozytywizm - wiecej niż ogólnie o epoce..

Teorie filozoficzne uczonych zachodnioeuropejskich. John Stuart Mill - przedstawiciel empiryzmu, Herbert Spencer - twórca filozofii ewolucjonizmu - twierdził, że rozwojowi podlega cały wszechświat a przemiany dokonują się stale i stopniowo....