profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Joanna D Arc jako autorytetpoleca81%
Język polski

Autorytet XXI wieku

Tematem mojej pracy będzie poszukiwanie autorytetu dla nas, ludzi żyjących w XX wieku. Naprawdę trudno jest znaleźć dobry wzór do naśladowania. Człowieka, który posiadałby takie cechy jak wola walki, wytrwałość, a jednocześnie byłby prawy i...poleca85%
Język polski

Przesłanie moralne do ludzi żyjących w XXI wieku. Powołaj się na znany ci autorytet.

W mojej pracy chciałabym skierować przesłanie moralne do ludzi żyjących w XXI wieku . Jest nim poszanowanie drugiego człowieka ,tolerancja oraz umiejętność wybaczania. Powołam się na znany mipoleca83%
Język polski

Czy w XXI wieku doświadczamy upadku autorytetów? Kto jest lub kto mogłby stać się autorytetem dla współczesnych nastolatków?

Czy w XXI wieku doświadczamy upadku autorytetów? Uważam, ze nie, ponieważ, coraz czesciej spotykam ludzi, którzy znajdują swój autorytet do którego starają się upodobnić. W dzisiejszych czasachpoleca85%
Język polski

Czy Dr Rieux może być autorytetem dla ludzi z początku XXI wieku?

zachowanie. Jak wielkie ciepło biło od tej osoby. To właśnie tacy powinni być ludzie XXI wieku . Powinni przyjąć doktora Rieux jako własny autorytet . Bartłomiej Ścisło, VI L.O. Sosnowiecpoleca88%
Język polski

"Wielkie charaktery jak latarnie morskie świecą daleko w ciemności" Przytoczone słowa uczyń mottem twoich rozważań o autorytetach i wzorach młodych ludzi przełomu XX i XXI wieku.

Przez słowo autorytet rozumiemy najczęściej osobę, którą podziwiamy, którą szanujemy, w której podobają nam się pewne cechy charakteru, do której w jakimś stopniu staramy się upodobnić, którą czasempoleca85%
Język polski

Średniowieczne wzorce osobowe w ocenie młodego człowieka XXI wieku.

chrześcijanin szuka Bożej miłości przez modlitwę, coniedzielne wizyty w kościele i przestrzeganie przykazań Bożych. Zdecydowanie wzorzec ascety w ocenie młodego człowieka XXI wieku nie wypadł dobrze